Utwórz fakturę

AVALON DEVELOPMENT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AVALON DEVELOPMENT
PIN 35690402
TIN 2020348407
Numer VAT SK2020348407
Data utworzenia 08 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AVALON DEVELOPMENT
Bajkalská 29/E
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 053 €
Zysk -5 444 €
Kapitał 213 396 €
Kapitał własny 6 477 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 240,000
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 200,000
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 200,000
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,524
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 8,087
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,437
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 255,524
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,033
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -826
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,444
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 254,491
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 90,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 164,491
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 163,079
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,412
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 5,053
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 5,053
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 9,454
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,591
C. Usług (účtová grupa 51) 338
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,818
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 707
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -4,401
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 3,124
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 83
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 83
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -83
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -4,484
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -5,444
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35690402 TIN: 2020348407 Numer VAT: SK2020348407
 • Zarejestrowana siedziba: AVALON DEVELOPMENT, Bajkalská 29/E, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 maj 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Emil Šišák Ľuda Zúbka 27 Bratislava-Dúbravka 841 01 06.05.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  AVALON ASSET GROUP LLC. 6 640 € (100%) Miami Beach, Florida 331 41 Spojené štáty americké
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.09.2013Nové predmety činnosti:
   Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   Prenájom hnuteľných vecí
   Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   Prípravné práce k realizácii stavby
   Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   02.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.06.2013Nové obchodné meno:
   AVALON DEVELOPMENT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 29/E Bratislava-Ružinov 821 01
   Noví spoločníci:
   AVALON ASSET GROUP LLC. 85th Street, # 14 320 Miami Beach, Florida 331 41 Spojené štáty americké
   Nový štatutárny orgán:
   Emil Šišák Ľuda Zúbka 27 Bratislava-Dúbravka 841 01 Vznik funkcie: 06.05.2013
   20.06.2013Zrušené obchodné meno:
   REM PARTNER, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Fedákova 40 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Kubiček Fedákova 40 Bratislava 841 02
   Elena Kubičková Fedákova 40 Bratislava 841 02
   Marian Špaček Hodálova 1 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Kubiček Fedákova 40 Bratislava 841 02
   Marian Špaček Hodálova 1 Bratislava 841 05
   27.09.2000Noví spoločníci:
   Rudolf Kubiček Fedákova 40 Bratislava 841 02
   Elena Kubičková Fedákova 40 Bratislava 841 02
   Marian Špaček Hodálova 1 Bratislava 841 05
   26.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Kubiček Fedákova 40 Bratislava 841 02
   Elena Kubičková Fedákova 40 Bratislava 841 02
   Marian Špaček Hodálova 1 Bratislava 841 05
   08.05.1996Nové obchodné meno:
   REM PARTNER, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Fedákova 40 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   inštalácia, montáž a oprava výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky a výpočtovej techniky
   vedenie účtovníctva
   poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   kovovýroba
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Rudolf Kubiček Fedákova 40 Bratislava 841 02
   Elena Kubičková Fedákova 40 Bratislava 841 02
   Marian Špaček Hodálova 1 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Rudolf Kubiček Fedákova 40 Bratislava 841 02
   Marian Špaček Hodálova 1 Bratislava 841 05