Utwórz fakturę

BAUREA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BAUREA
PIN 35690411
TIN 2020826192
Numer VAT SK2020826192
Data utworzenia 16 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BAUREA
Panenská 18
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 216 241 €
Zysk 772 €
Kapitał 2 233 281 €
Kapitał własny 162 283 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252922633, +421252923622, +421252925492, +421252964228
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,847,577
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,110,330
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,949,933
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,064,378
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 880,344
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,717
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,494
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 160,397
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 950
5. Pożyczki pod proporcjonalnego udziału oprócz podmiotów powiązanych (066A) - /096A/ 159,447
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 735,978
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 21,616
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 21,616
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 64,716
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 64,654
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 64,654
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 62
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 600,000
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 600,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 49,646
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 194
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 49,452
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,269
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,269
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,847,577
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 163,055
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 10,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 10,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 151,619
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 673,042
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -521,423
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 772
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,684,522
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,468
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) -437
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 6,905
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 117,921
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,179
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,179
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 99,423
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 244
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,321
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -246
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 650
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 650
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 2,559,483
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 216,243
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 216,241
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,241
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 215,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 211,886
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,168
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,939
D. Usług (účtová grupa 51) 100,832
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 8,665
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,006
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,114
4. Koszty społeczne (527, 528) 545
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,964
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 78,990
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 78,990
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 328
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,355
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 97,302
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,625
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,625
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,623
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,732
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 772
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35690411 TIN: 2020826192 Numer VAT: SK2020826192
 • Zarejestrowana siedziba: BAUREA, Panenská 18, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 maj 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Dušan Fašiang Matúšova 2 Bratislava 811 04 16.05.1996
  Marek Fašiang Matúšova 2 Bratislava 811 04 10.09.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Dušan Fašiang 5 100 € (51%) Matúšova 2 Bratislava 811 04
  Marek Fašiang 2 500 € (25%) Matúšova 2 Bratislava 811 04
  Zuzana Fašiangová 2 400 € (24%) Matúšova 2 Bratislava 811 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.09.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marek Fašiang Matúšova 2 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 10.09.2013
   27.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   20.08.2010Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
   01.07.2009Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   reklamné a marketingové služby
   Noví spoločníci:
   Zuzana Fašiangová Matúšova 2 Bratislava 811 04
   Marek Fašiang Matúšova 2 Bratislava 811 04
   17.07.2008Nové sidlo:
   Panenská 18 Bratislava 811 03
   16.07.2008Zrušené sidlo:
   Matúšova 5 Bratislava 811 04
   15.04.2004Nové sidlo:
   Matúšova 5 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Fašiang Matúšova 2 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Fašiang Matúšova 2 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 16.05.1996
   14.04.2004Zrušené sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Fašiang Miletičova 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Fašiang Miletičova 46 Bratislava
   10.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Fašiang Miletičova 46 Bratislava
   09.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Fašiang Miletičova 46 Bratislava
   07.03.1997Nové predmety činnosti:
   ekonomické poradenstvo
   organizovanie kongresov a spoločensko-kultúrnych podujatí
   16.05.1996Nové obchodné meno:
   BAUREA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   správa a využitie nehnuteľností na základe honoráru
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Fašiang Miletičova 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Fašiang Miletičova 46 Bratislava