Utwórz fakturę

Novtrend - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Novtrend
PIN 35690453
TIN 2020355678
Numer VAT SK2020355678
Data utworzenia 08 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Novtrend
Tehelná 22/1126
95803
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 85 927 €
Zysk -2 574 €
Kapitał 92 994 €
Kapitał własny 27 782 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 4,400
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 4,400
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,400
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 67,635
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 23,371
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,339
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 72,035
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,208
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 725
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 20,418
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,574
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 46,827
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 192
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 46,635
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 22,963
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 543
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,093
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,036
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 85,927
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 44,919
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 41,008
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 87,419
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 46,096
C. Usług (účtová grupa 51) 34,671
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 6,521
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 131
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -1,492
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -35,848
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 122
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 122
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -122
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -1,614
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -2,574
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35690453 TIN: 2020355678 Numer VAT: SK2020355678
 • Zarejestrowana siedziba: Novtrend, Tehelná 22/1126, 95803, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 maj 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.01.2002Nové obchodné meno:
   Novtrend s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tehelná 22/1126 Partizánske 958 03
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Fáber gen. Svobodu 828/55 Partizánske 958 01
   Katarína Fáberová gen. Svobodu 828/55 Partizánske 958 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Fáber gen. Svobodu 828/55 Partizánske 958 01
   Katarína Fáberová gen. Svobodu 828/55 Partizánske 958 01
   23.01.2002Zrušené obchodné meno:
   ORFA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Fedinova 4 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Fáber gen. Svobodu 828/55 Partizánske
   Ing. Tomáš Orem Fedinova 4 Bratislava 851 01
   Mária Oremová Fedinova 4 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Fáber gen. Svobodu 828/55 Partizánske
   Ing. Tomáš Orem Fedinova 4 Bratislava 851 01
   Mária Oremová Fedinova 4 Bratislava 851 01
   08.05.1996Nové obchodné meno:
   ORFA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Fedinova 4 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení a bleskozvodov
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výroba obuvi z vopred zafarbených koží
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Fáber gen. Svobodu 828/55 Partizánske
   Ing. Tomáš Orem Fedinova 4 Bratislava 851 01
   Mária Oremová Fedinova 4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jaroslav Fáber gen. Svobodu 828/55 Partizánske
   Ing. Tomáš Orem Fedinova 4 Bratislava 851 01
   Mária Oremová Fedinova 4 Bratislava 851 01