Utwórz fakturę

HARLEQUIN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HARLEQUIN
PIN 35690488
TIN 2020348374
Numer VAT SK2020348374
Data utworzenia 16 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HARLEQUIN
Zvolenská cesta 13
97405
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 359 956 €
Zysk 5 278 €
Kapitał 138 407 €
Kapitał własny 18 391 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0556233466, 0911458699, 0484164204
Telefon(y) kom. 0903458699, 0911458698, 0911458699
Nr(y) faksu 0556233467
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 15,668
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 15,668
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,668
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 272,743
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 237,348
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,248
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,414
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 288,411
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,669
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 737
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 11,015
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,278
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 264,742
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 92
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 264,650
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 187,829
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,075
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 123
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 74,623
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 359,956
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 359,789
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 160
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 352,826
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 216,874
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21,901
C. Usług (účtová grupa 51) 80,582
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 25,907
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 537
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,907
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 0
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,118
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 7,130
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 40,592
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 402
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 0
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 0
X. Interesu dochód (662) 3
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 399
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 971
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 0
N. Walutowe straty (563) 736
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 235
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -569
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 6,561
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,283
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 5,278
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35690488 TIN: 2020348374 Numer VAT: SK2020348374
 • Zarejestrowana siedziba: HARLEQUIN, Zvolenská cesta 13, 97405, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 maj 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.07.2013Nové sidlo:
   Zvolenská cesta 13 Banská Bystrica 974 05
   Noví spoločníci:
   Ladislav Lindiš Tomašovská 3288/13A Rimavská Sobota 979 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Lindiš Tomašovská 3288/13A Rimavská Sobota 979 01 Vznik funkcie: 04.07.2013
   12.07.2013Zrušené sidlo:
   Považanová 4 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ildikó Jančo Mészáros Talichova 1 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ildikó Jančo Mészáros Talichova 1 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 16.05.1996
   20.02.2010Noví spoločníci:
   Ildikó Jančo Mészáros Talichova 1 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ildikó Jančo Mészáros Talichova 1 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 16.05.1996
   19.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ildikó Mészárosová Považanová 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ildikó Mészárosová Považanová 4 Bratislava
   08.07.1999Noví spoločníci:
   Ildikó Mészárosová Považanová 4 Bratislava
   07.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ildikó Mészárosová Považanová 4 Bratislava
   Mária Terkaničová Rajecká 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Terkaničová Rajecká 26 Bratislava
   19.11.1998Noví spoločníci:
   Ildikó Mészárosová Považanová 4 Bratislava
   Mária Terkaničová Rajecká 26 Bratislava
   18.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ildikó Mészárosová Považanová 4 Bratislava
   Mária Terkaničová Rajecká 26 Bratislava
   16.05.1996Nové obchodné meno:
   HARLEQUIN s.r.o.
   Nové sidlo:
   Považanová 4 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ildikó Mészárosová Považanová 4 Bratislava
   Mária Terkaničová Rajecká 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ildikó Mészárosová Považanová 4 Bratislava
   Mária Terkaničová Rajecká 26 Bratislava