Utwórz fakturę

GEOSIAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GEOSIAL
PIN 35690518
TIN 2020826214
Numer VAT SK2020826214
Data utworzenia 17 maj 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba GEOSIAL
Palárikova 31
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 21 758 €
Zysk -68 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244462504
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 50,844
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 50,844
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 50,844
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,884
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 10,800
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,109
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,390
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 69,728
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,690
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,194
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,880
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -20,316
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -68
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 54,038
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,681
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 398
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,283
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 52,357
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 21,758
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 21,758
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 19,425
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,740
C. Usług (účtová grupa 51) 3,003
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 323
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 12,359
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,333
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 15,015
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,441
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,441
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,441
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 892
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -68
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015