Utwórz fakturę

SLOVGAS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SLOVGAS
PIN 35690623
TIN 2020327177
Numer VAT SK2020327177
Data utworzenia 16 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOVGAS
Červeňova 28
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 30 083 €
Zysk -32 718 €
Kapitał 8 240 961 €
Kapitał własny 7 962 786 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0259355206
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 3,890,589
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 433,461
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,553
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 630,684
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,306,857
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4,300,973
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,210
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 186
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 8,197,446
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,930,068
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 8,209,421
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 8,209,421
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,161
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -250,796
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -32,718
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 267,378
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 206,034
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 199,344
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,233
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,457
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 61,344
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 30,083
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 29,056
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 200
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 827
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 68,670
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,607
C. Usług (účtová grupa 51) 14,291
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,842
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 26,416
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 8,493
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 1,892
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 129
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -38,587
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -842
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 9,089
X. Interesu dochód (662) 9,089
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,260
M. Koszty oprocentowania (562) 2,027
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 233
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 6,829
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -31,758
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -32,718
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35690623 TIN: 2020327177 Numer VAT: SK2020327177
 • Zarejestrowana siedziba: SLOVGAS, Červeňova 28, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 maj 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Mgr. Erik Majský Homolova 4 Bratislava 841 02 23.09.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  SIPOX HOLDING a.s. 6 232 092 € (75.9%) Bratislava 811 03
  FREE ZONE SIPOX, a. s. 1 977 329 € (24.1%) Bratislava 852 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.07.2010Noví spoločníci:
   FREE ZONE SIPOX, a. s. Kopčianska 92 Bratislava 852 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Šebová Majská , Ph.D. Červeňova 1332/28 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 27.03.2002
   08.07.2010Zrušeny spoločníci:
   LUXOR PRESS a.s. Příkop 843/4 Brno 602 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Majská , Ph.D. Červeňova 1332/28 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 27.03.2002
   19.02.2010Noví spoločníci:
   LUXOR PRESS a.s. Příkop 843/4 Brno 602 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Majská , Ph.D. Červeňova 1332/28 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 27.03.2002
   18.02.2010Zrušeny spoločníci:
   LYNN INVEST ESTABLISHMENT Kirchstrasse 6 Shaan FL-9494 Lichtenštajnské kniežactvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Majská Budatínska 33 Bratislava
   27.08.2008Noví spoločníci:
   LYNN INVEST ESTABLISHMENT Kirchstrasse 6 Shaan FL-9494 Lichtenštajnské kniežactvo
   26.08.2008Zrušeny spoločníci:
   SANDREX Aktiengesellschaft Kirchstrasse 6 Schaan FL-9494 Lichtenštajnské kniežatstvo
   28.01.2006Noví spoločníci:
   SANDREX Aktiengesellschaft Kirchstrasse 6 Schaan FL-9494 Lichtenštajnské kniežatstvo
   27.01.2006Zrušeny spoločníci:
   LXR Slovakia, a.s. IČO: 31 684 220 Školská 226 Považská Bystrica 017 01
   01.09.2004Nové sidlo:
   Červeňova 28 Bratislava 811 03
   Nové predmety činnosti:
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   31.08.2004Zrušené sidlo:
   Kopčianska 92 Bratislava 852 03
   11.06.2004Noví spoločníci:
   LXR Slovakia, a.s. IČO: 31 684 220 Školská 226 Považská Bystrica 017 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mgr. Erik Majský Homolova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 23.09.2003
   10.06.2004Zrušeny spoločníci:
   LUXOR, a.s. IČO: 31 684 220 Školská 226 Považská Bystrica 017 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava
   27.03.2002Nové obchodné meno:
   SLOVGAS, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   SIPOX HOLDING a.s. IČO: 35 767 014 Červeňova 28 Bratislava 811 03
   LUXOR, a.s. IČO: 31 684 220 Školská 226 Považská Bystrica 017 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Majská Budatínska 33 Bratislava
   26.03.2002Zrušené obchodné meno:
   ISTROKOMMERZ, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   SIPOX HOLDING a.s. IČO: 35 767 014 Červeňova 28 Bratislava 811 03
   SLOVGAS, a.s. IČO: 31 684 220 Červeňova 28 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Róbert Papp Nemocničná 17 Gelnica 056 01
   03.04.2000Nové obchodné meno:
   ISTROKOMMERZ, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 92 Bratislava 852 03
   Noví spoločníci:
   SIPOX HOLDING a.s. IČO: 35 767 014 Červeňova 28 Bratislava 811 03
   SLOVGAS, a.s. IČO: 31 684 220 Červeňova 28 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Hrnek Budatínska 33 Bratislava
   Mgr. Róbert Papp Nemocničná 17 Gelnica 056 01
   02.04.2000Zrušené obchodné meno:
   ŠKODA SIPOX, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Červeňova 28 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   SIPOX HOLDING a.s. IČO: 31 396 721 Červeňova 28 Bratislava 811 03
   ŠKODA, a.s IČO: 00 213 101 Tylova 57 Plzeň 316 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Jankovič Rozvodná 19 Bratislava 831 01
   Ing. Jiří Perk Vojanova 23 Plzeň Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Haburská 33 Bratislava 821 01
   29.06.1999Nové obchodné meno:
   ŠKODA SIPOX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Červeňova 28 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   SIPOX HOLDING a.s. IČO: 31 396 721 Červeňova 28 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Jankovič Rozvodná 19 Bratislava 831 01
   28.06.1999Zrušené obchodné meno:
   ŠKODA PETRIMEX, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dr.Vl.Clementisa 10 Bratislava 826 02
   Zrušeny spoločníci:
   PETRIMEX UNION, akciová spoločnosť IČO: 31 365 230 ul.Dr.Vl.Clementisa 10 Bratislava 826 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Zámečník J. Poničana 5 Bratislava 841 07
   02.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Zámečník J. Poničana 5 Bratislava 841 07
   Ing. Jiří Perk Vojanova 23 Plzeň Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Haburská 33 Bratislava 821 01
   01.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Golan Panenská 36 Bratislava 811 03
   16.05.1996Nové obchodné meno:
   ŠKODA PETRIMEX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dr.Vl.Clementisa 10 Bratislava 826 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   ŠKODA, a.s IČO: 00 213 101 Tylova 57 Plzeň 316 00 Česká republika
   PETRIMEX UNION, akciová spoločnosť IČO: 31 365 230 ul.Dr.Vl.Clementisa 10 Bratislava 826 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Golan Panenská 36 Bratislava 811 03