Utwórz fakturę

REGpharm Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy REGpharm Slovakia
PIN 35690712
TIN 2020309544
Numer VAT SK2020309544
Data utworzenia 20 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REGpharm Slovakia
Radvanská 4
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 283 357 €
Zysk 86 005 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421905747753
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 45,978
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 45,978
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 45,978
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 235,787
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 56,874
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,043
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 173,521
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 281,765
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 274,540
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 181,105
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 128
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 86,005
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,225
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 0
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 6,725
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 677
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 0
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 0
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,048
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 500
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 283,357
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,606
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 270,535
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 600
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,616
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 169,091
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 2,814
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,411
C. Usług (účtová grupa 51) 124,557
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 0
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 18,851
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 12,971
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 0
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,487
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 114,266
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 138,359
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 185
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 0
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 0
X. Interesu dochód (662) 13
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 172
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,727
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 0
N. Walutowe straty (563) 126
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,601
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,542
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 110,724
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 24,719
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 86,005
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35690712 TIN: 2020309544 Numer VAT: SK2020309544
 • Zarejestrowana siedziba: REGpharm Slovakia, Radvanská 4, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 maj 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Ťažký Radvanská 4 Bratislava 811 01 12.04.2005
  RNDr. Dana Ťažká Svätoplukova 49 Chorvátsky Grob 900 25 28.01.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Ťažký 6 639 € (100%) Radvanská 4 Bratislava 811 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.02.2008Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Dana Ťažká Svätoplukova 49 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 28.01.2008
   22.02.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   03.10.2007Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Dana Ťažká Svätoplukova 49 Chorvátsky Grob 900 25
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Dana Ťažká Svätoplukova 49 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.07.2002
   05.10.2006Nové sidlo:
   Radvanská 4 Bratislava 811 01
   04.10.2006Zrušené sidlo:
   Továrenská 4 Bratislava 811 09
   29.04.2005Nové obchodné meno:
   REGpharm Slovakia, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Peter Ťažký Radvanská 4 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Ťažký Radvanská 4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 12.04.2005
   28.04.2005Zrušené obchodné meno:
   REGpharm Slovakia (Unicorn Management), s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Vít Koudelka Mládežnícka 10/3059 Praha 10 111 10 Česká republika
   08.01.2004Noví spoločníci:
   RNDr. Dana Ťažká Svätoplukova 49 Chorvátsky Grob 900 25
   07.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Brian John Hargreves Tunbridge Wells TN2 5XU Kentish Gardens Anglicko
   02.08.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Dana Ťažká Svätoplukova 49 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.07.2002
   03.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mária Hrehová Tehelná 313/20 Vranov nad Topľou 093 03
   11.04.2000Nové sidlo:
   Továrenská 4 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Hrehová Tehelná 313/20 Vranov nad Topľou 093 03
   10.04.2000Zrušené sidlo:
   Mudroňova 44 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Kurčová 169 Veľký Cetín 951 05
   28.01.1999Noví spoločníci:
   Brian John Hargreves Tunbridge Wells TN2 5XU Kentish Gardens Anglicko
   MUDr. Vít Koudelka Mládežnícka 10/3059 Praha 10 111 10 Česká republika
   27.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08
   Brian John Hargreves Tunbridge Wells TN2 5XU Kentish Gardens Anglicko
   MUDr. Vít Koudelka Mládežnícka 10/3059 Praha 10 111 10 Česká republika
   16.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Kurčová 169 Veľký Cetín 951 05
   15.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08
   20.05.1996Nové obchodné meno:
   REGpharm Slovakia (Unicorn Management), s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mudroňova 44 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti personalistiky
   Noví spoločníci:
   Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08
   Brian John Hargreves Tunbridge Wells TN2 5XU Kentish Gardens Anglicko
   MUDr. Vít Koudelka Mládežnícka 10/3059 Praha 10 111 10 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08