Utwórz fakturę

ARETE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ARETE
PIN 35690747
TIN 2020309225
Numer VAT SK2020309225
Data utworzenia 21 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ARETE
Mudroňova 35
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 30 019 €
Zysk -4 904 €
Kapitał 9 719 €
Kapitał własny 10 801 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,155
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,155
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,718
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) -675
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -675
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ -2,606
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 432
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,713
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,854
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 189
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 189
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,248
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,999
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,249
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,155
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,896
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,497
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 28,259
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -24,762
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,904
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,259
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 24
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 24
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,235
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -855
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -855
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 191
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,556
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,834
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -7,491
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 25,019
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 30,019
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 25,019
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,877
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,976
D. Usług (účtová grupa 51) 29,813
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 88
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,000
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,858
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -7,770
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 86
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 86
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -86
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,944
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,904
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015