Utwórz fakturę

FIREST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FIREST
PIN 35690836
TIN 2020923080
Numer VAT SK2020923080
Data utworzenia 22 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FIREST
Pribišova 2
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 75 636 €
Zysk -39 940 €
Kapitał 57 951 €
Kapitał własny -7 276 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0268204119
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 31,213
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 31,213
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 31,213
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,997
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 772
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 838
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 35,210
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -47,216
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 81
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -13,996
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -39,940
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 82,426
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 358
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 81,639
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,395
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,329
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,287
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 76,628
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 429
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 75,636
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 51,143
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 16,796
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,697
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 114,388
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 43,371
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,093
C. Usług (účtová grupa 51) 30,847
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 21,894
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,299
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 10,536
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,348
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -38,752
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -10,372
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 228
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 228
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -228
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -38,980
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -39,940
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35690836 TIN: 2020923080 Numer VAT: SK2020923080
 • Zarejestrowana siedziba: FIREST, Pribišova 2, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 maj 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jozef Melichar Majerníkova 18 Bratislava 841 05 22.05.1996
  Klaudia Mauerová Ľuda Zúbka 1192/5 Bratislava 841 01 17.04.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jozef Melichar 3 319 € (50%) Majerníkova 18 Bratislava 841 05
  Klaudia Mauerová 3 319 € (50%) Ľuda Zúbka 1192/5 Bratislava 841 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.05.2013Nové sidlo:
   Pribišova 2 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Klaudia Mauerová Ľuda Zúbka 1192/5 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Klaudia Mauerová Ľuda Zúbka 1192/5 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 17.04.2013
   30.05.2013Zrušené sidlo:
   Botanická 35 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Rosen Kamensky Hlaváčiková 3177/39 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rosen Kamensky Hlaváčiková 3177/39 Bratislava 841 05
   11.04.2000Noví spoločníci:
   Rosen Kamensky Hlaváčiková 3177/39 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Rosen Kamensky Hlaváčiková 3177/39 Bratislava 841 05
   10.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Rosen Stefanov Kamenský Jamnického 16 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rosen Stefanov Kamenský Jamnického 16 Bratislava 841 05
   13.07.1998Noví spoločníci:
   Jozef Melichar Majerníkova 18 Bratislava 841 05
   Rosen Stefanov Kamenský Jamnického 16 Bratislava 841 05
   12.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Rosen Stefanov Kamenský Jamnického 16 Bratislava 841 05
   Jozef Melichar Majerníkova 18 Bratislava 841 05
   22.05.1996Nové obchodné meno:
   FIREST spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Botanická 35 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prevádzkovanie solária
   prevádzkovanie nevýherných hracích automatov a bilirdových stolov
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   Noví spoločníci:
   Rosen Stefanov Kamenský Jamnického 16 Bratislava 841 05
   Jozef Melichar Majerníkova 18 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Melichar Majerníkova 18 Bratislava 841 05
   Rosen Stefanov Kamenský Jamnického 16 Bratislava 841 05