Utwórz fakturę

DAPA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DAPA
PIN 35690950
TIN 2020355689
Numer VAT SK2020355689
Data utworzenia 23 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DAPA
Nám. Hraničiarov 9
85103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 391 983 €
Zysk -381 €
Kapitał 69 281 €
Kapitał własny 36 273 €
Dane kontaktowe
E-mail joso@joso.sk
Telefon(y) 0253413875, 0220909021
Telefon(y) kom. +421903464923
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 0
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,700
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 942
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,063
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 16,700
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,841
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 967
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 7,616
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -381
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,859
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 52
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,507
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 316
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 661
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 530
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 391,983
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 389,879
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 2,104
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 388,491
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 361,202
C. Usług (účtová grupa 51) 7,925
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 5,271
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 26
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,912
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,492
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 22,856
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 79
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 79
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -77
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,415
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 3,796
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -381
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015