Utwórz fakturę

DYNA - M - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DYNA - M
PIN 35690976
TIN 2020342665
Numer VAT SK2020342665
Data utworzenia 23 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DYNA - M
Dlhé Diely I 6A
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 399 389 €
Zysk -25 903 €
Kapitał 1 116 368 €
Kapitał własny 625 535 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0262315709, 0326583504
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 100,272
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 100,272
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 100,272
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,129,661
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 627,710
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 360,190
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,738
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,229,933
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 599,633
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 618,233
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -25,903
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 630,300
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 67,955
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 561,099
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 526,160
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,884
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 12,356
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,699
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,246
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 399,389
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 211,914
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 132,808
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 54,667
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 403,569
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 64,844
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,062
C. Usług (účtová grupa 51) 190,937
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 45,407
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,465
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 57,269
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 14,839
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,746
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -4,180
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 74,879
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 5,423
X. Interesu dochód (662) 5,348
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 5
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 70
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 26,186
M. Koszty oprocentowania (562) 14,872
N. Walutowe straty (563) 400
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,914
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -20,763
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -24,943
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -25,903
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35690976 TIN: 2020342665 Numer VAT: SK2020342665
 • Zarejestrowana siedziba: DYNA - M, Dlhé Diely I 6A, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 maj 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05 23.05.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MVDr. Vojtech Ďurkovič 6 639 € (100%) Telocvičná 40 Bratislava 821 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.04.2008Noví spoločníci:
   MVDr. Vojtech Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   01.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   08.02.2008Nové sidlo:
   Dlhé Diely I/6 A Bratislava 841 01
   07.02.2008Zrušené sidlo:
   Martinská 49 Bratislava 821 05
   07.07.2004Noví spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 23.05.1996
   06.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Marian Vršek Príkopova 2 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Marian Vršek Príkopova 2 Bratislava 831 03
   26.11.1998Nové predmety činnosti:
   taxislužba
   Noví spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Marian Vršek Príkopova 2 Bratislava 831 03
   25.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Marian Vršek Príkopova 2 Bratislava 831 03
   30.07.1998Nové sidlo:
   Martinská 49 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Marian Vršek Príkopova 2 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Marian Vršek Príkopova 2 Bratislava 831 03
   29.07.1998Zrušené sidlo:
   Ďumbierska 4 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Norbert Varga Jasovská 5 Bratislava 851 07
   24.04.1997Noví spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Norbert Varga Jasovská 5 Bratislava 851 07
   23.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Dr. Arnošt Kolozsi Ďumbierska 4 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Arnošt Kolozsi Ďumbierska 4 Bratislava 831 01
   23.05.1996Nové obchodné meno:
   DYNA - M s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ďumbierska 4 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Dr. Arnošt Kolozsi Ďumbierska 4 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivo Ďurkovič Telocvičná 40 Bratislava 821 05
   Dr. Arnošt Kolozsi Ďumbierska 4 Bratislava 831 01