Utwórz fakturę

IB Grant Thornton Consulting - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.10.2016
Basic information
Nazwa firmy IB Grant Thornton Consulting
PIN 35691077
TIN 2020309423
Numer VAT SK2020309423
Data utworzenia 10 maj 1996
Company category Komanditná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba IB Grant Thornton Consulting
Križkova 9
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 645 611 €
Zysk 8 492 €
Kapitał 860 507 €
Kapitał własny 21 895 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.grantthornton.sk
Telefon(y) +421254641179, +421259300400, +421254641175, +421254641176, +421254641177, +421259300410, +421254641174, +421254641178
Date of updating data: 06.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,552,802
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 16,122
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 16,122
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,122
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,531,666
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 22,552
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,145
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 19,407
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 28,181
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 28,181
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,181
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,178,864
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 365,027
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 365,027
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 813,837
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 302,069
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 932
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 301,137
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,014
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,971
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 43
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,552,802
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,757
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,598
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,598
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -8,333
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -8,333
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,492
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,536,039
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,753
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,753
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 1,625
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 1,625
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,445,040
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 85,674
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,674
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,135,628
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 38,004
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 25,155
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 41,291
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 119,288
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 87,621
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 46,512
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 41,109
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 6
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 6
Date of updating data: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,635,999
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,645,611
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,635,999
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 6,443
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 406
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,763
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,509,659
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 31,543
D. Usług (účtová grupa 51) 468,651
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 958,925
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 702,876
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 230,487
4. Koszty społeczne (527, 528) 25,562
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 409
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,137
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,137
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,435
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,559
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,135,952
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,142,248
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,108
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,994
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,994
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 111
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,829
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2
2. Pozostałe koszty (562A) 2
O. Walutowe straty (563) 91
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,736
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,279
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,137,231
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) 1,125,857
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,492
Date of updating data: 06.10.2016
Date of updating data: 06.10.2016
 • PIN :35691077 TIN: 2020309423 Numer VAT: SK2020309423
 • Zarejestrowana siedziba: IB Grant Thornton Consulting, Križkova 9, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 maj 1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  IB Holding, k. s. 0 € (0%) Križkova 9 Bratislava 811 04
  Ing. Martina Runčáková 664 € (100%) Svätoplukova 963/16 Bratislava 821 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.10.2015Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   administratívne služby
   15.11.2013Noví spoločníci:
   komplementár IB Holding, k. s. Križkova 9 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   IB Holding, k. s. Križkova 9 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 10.05.1996
   22.12.2011Nové sidlo:
   Križkova 9 Bratislava 811 04
   29.01.2011Noví spoločníci:
   komanditista Ing. Martina Runčáková Svätoplukova 963/16 Bratislava 821 09
   29.11.1999Nové obchodné meno:
   IB Grant Thornton Consulting, k.s.
   10.05.1996Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovnej evidencie
   daňové poradenstvo
   Nový štatutárny orgán:
   komplementár