Utwórz fakturę

C - H BAU - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy C - H BAU
PIN 35691239
TIN 2020331412
Numer VAT SK2020331412
Data utworzenia 28 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba C - H BAU
Herlianska 15
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 460 €
Zysk -735 €
Kapitał 9 922 €
Kapitał własny 9 922 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,440
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,949
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,949
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 934
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,015
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,491
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,366
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,366
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,366
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,125
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 266
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,859
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,440
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,188
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,638
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,638
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 744
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 744
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,541
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,467
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,926
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -735
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,252
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,252
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,252
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,460
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,460
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,160
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,160
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 300
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 300
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 75
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 75
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -75
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 225
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -735
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35691239 TIN: 2020331412 Numer VAT: SK2020331412
 • Zarejestrowana siedziba: C - H BAU, Herlianska 15, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 maj 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Oliver Čík Nekrasovova 6/A Bratislava 811 04 24.03.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Oliver Čík 6 639 € (100%) Nekrasovova 6/A Bratislava 811 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.10.2003Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   RNDr. Oliver Čík Nekrasovova 6/A Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   29.10.2003Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti architektúry a stavebníctva
   projektovanie stavieb - pozemné a dopravné stavby
   geodetické a kartografické práce
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť pri predaji a nákupe nehnuteľností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prekladateľská činnosť z a do jazyka francúzskeho, nemeckého, ruského, anglického a českého
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Oliver Čík Krčméryho 16 Bratislava 811 04
   Ing. Ladislav Hýbal , CSc. Sekurisova 14 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Hýbal , CSc. Sekurisova 14 Bratislava 841 02
   03.04.2000Nové sidlo:
   Herlianska 15 Bratislava 821 02
   02.04.2000Zrušené sidlo:
   Kaštielska 15 Bratislava 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
   24.03.1999Nové obchodné meno:
   C - H BAU s.r.o.
   Noví spoločníci:
   RNDr. Oliver Čík Krčméryho 16 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Oliver Čík Nekrasovova 6/A Bratislava 811 04
   23.03.1999Zrušené obchodné meno:
   HÝBAL s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01
   12.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Hýbal , CSc. Sekurisova 14 Bratislava 841 02
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01
   11.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Hýbal , CSc. Sekurisova 14 Bratislava 841 02
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01
   28.05.1996Nové obchodné meno:
   HÝBAL s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kaštielska 15 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti architektúry a stavebníctva
   projektovanie stavieb - pozemné a dopravné stavby
   geodetické a kartografické práce
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť pri predaji a nákupe nehnuteľností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prekladateľská činnosť z a do jazyka francúzskeho, nemeckého, ruského, anglického a českého
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Hýbal , CSc. Sekurisova 14 Bratislava 841 02
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Hýbal , CSc. Sekurisova 14 Bratislava 841 02
   Ing. arch. Jozef Hýbal Sedmokráskova 6 Bratislava 821 01