Utwórz fakturę

JANLAK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy JANLAK
PIN 35691280
TIN 2020826379
Data utworzenia 18 grudzień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JANLAK
Záporožská 12
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 43 480 €
Zysk 9 892 €
Kapitał 28 059 €
Kapitał własny 24 042 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 31,985
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 31,985
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,253
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,253
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,253
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 24,732
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,029
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,703
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 31,985
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 27,042
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 6,037
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,478
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,478
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,892
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,943
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 225
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 225
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,718
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 270
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 270
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 982
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 594
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,872
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 43,480
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 43,480
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 43,480
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,728
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,137
D. Usług (účtová grupa 51) 6,156
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 20,435
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 14,724
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,158
4. Koszty społeczne (527, 528) 553
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 12,752
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 33,187
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 71
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 71
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -70
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,682
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,790
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,790
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,892
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4242795.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35691280 TIN: 2020826379
 • Zarejestrowana siedziba: JANLAK, Záporožská 12, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 grudzień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  MUDr. Jarmila Laktišová Pod Zečákom 2618/64/B Bratislava 841 03 22.11.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MUDr. Jarmila Laktišová 6 639 € (100%) Pod Zečákom 2618/64/B Bratislava 841 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.12.2011Nové sidlo:
   Záporožská 12 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast
   Noví spoločníci:
   MUDr. Jarmila Laktišová Pod Zečákom 2618/64/B Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Jarmila Laktišová Pod Zečákom 2618/64/B Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 22.11.2011
   14.12.2011Zrušené sidlo:
   Majakovského 9 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Vladimír Jančok Palkovičova 13 Bratislava 821 08
   MUDr. Karol Laktiš Pod Zečákom 2618/64 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Karol Laktiš Pod Zečákom 2618/64 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 18.12.1995
   MUDr. Vladimír Jančok Palkovičova 13 Bratislava 821 08
   26.01.2010Noví spoločníci:
   MUDr. Karol Laktiš Pod Zečákom 2618/64 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Karol Laktiš Pod Zečákom 2618/64 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 18.12.1995
   25.01.2010Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Karol Laktiš Seberíniho 10 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Karol Laktiš Seberíniho 10 Bratislava 821 03
   28.10.1998Noví spoločníci:
   MUDr. Karol Laktiš Seberíniho 10 Bratislava 821 03
   MUDr. Vladimír Jančok Palkovičova 13 Bratislava 821 08
   27.10.1998Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Vladimír Jančok Palkovičova 13 Bratislava 821 08
   MUDr. Karol Laktiš Seberíniho 10 Bratislava 821 03
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   JANLAK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Majakovského 9 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so spravovaním zdravotníckych zariadení
   reklamná činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a zdravotníctva
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   Noví spoločníci:
   MUDr. Vladimír Jančok Palkovičova 13 Bratislava 821 08
   MUDr. Karol Laktiš Seberíniho 10 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Karol Laktiš Seberíniho 10 Bratislava 821 03
   MUDr. Vladimír Jančok Palkovičova 13 Bratislava 821 08