Utwórz fakturę

E.S.P.H. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy E.S.P.H.
PIN 35691352
TIN 2020936280
Numer VAT SK2020936280
Data utworzenia 27 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba E.S.P.H.
Trnavská 59
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 64 595 €
Zysk 5 125 €
Kapitał 44 040 €
Kapitał własny 13 864 €
Dane kontaktowe
E-mail ivetanov@gmail.com
Telefon(y) 0918494429
Telefon(y) kom. 0918494429
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 24,780
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,783
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,783
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 8,783
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 15,855
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 9,903
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 9,903
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,903
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) -3,193
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) -3,193
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -3,193
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,145
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 71
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,074
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 142
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 142
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 24,780
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,989
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 42,887
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 42,887
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 763
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 763
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -29,786
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 30,423
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -60,209
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,125
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,791
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,611
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 1,611
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 1,611
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,180
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,719
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,719
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 70
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 60
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,331
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 42,164
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 64,595
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 42,164
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,431
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 58,396
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,123
D. Usług (účtová grupa 51) 24,851
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,825
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,350
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 475
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,272
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,301
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,301
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 11,953
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 71
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,199
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,190
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 115
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 115
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -114
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,085
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,125
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35691352 TIN: 2020936280 Numer VAT: SK2020936280
 • Zarejestrowana siedziba: E.S.P.H., Trnavská 59, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 maj 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Bohumil Halinkovič Gelnická 8 Bratislava 831 06 27.05.1996
  Ing. arch. Gabriela Puškárová Toplianska 28 Bratislava 821 07 27.05.1996
  Ing. Peter Somorovský Jamnického 2 Bratislava 27.05.1996
  Ing. Ladislav Blahút Lotyšská 50 Bratislava 821 06 27.05.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Bohumil Halinkovič 10 722 € (25%) Gelnická 8 Bratislava 831 06
  Ing. arch. Gabriela Puškárová 10 722 € (25%) Toplianska 28 Bratislava 821 07
  Ing. Peter Somorovský 10 722 € (25%) Jamnického 2 Bratislava
  Ing. Ladislav Blahút 10 722 € (25%) Lotyšská 50 Bratislava 821 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Bohumil Halinkovič Gelnická 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 27.05.1996
   Ing. arch. Gabriela Puškárová Toplianska 28 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 27.05.1996
   Ing. Peter Somorovský Jamnického 2 Bratislava Vznik funkcie: 27.05.1996
   Ing. Ladislav Blahút Lotyšská 50 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.05.1996
   20.01.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Bohumil Halinkovič Gelnická 8 Bratislava 831 06
   Ing. arch. Gabriela Puškárová Toplianska 28 Bratislava 821 07
   Ing. Peter Somorovský Jamnického 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Blahút Lotyšská 50 Bratislava 821 06
   20.08.2001Noví spoločníci:
   Bohumil Halinkovič Gelnická 8 Bratislava 831 06
   Ing. arch. Gabriela Puškárová Toplianska 28 Bratislava 821 07
   Ing. Peter Somorovský Jamnického 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Blahút Lotyšská 50 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   19.08.2001Zrušeny spoločníci:
   EXASTAV spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 31 348 467 Lotyšská 50 Bratislava 821 06
   Bohumil Halinkovič Gelnická 8 Bratislava 831 06
   Ing. arch. Gabriela Puškárová Toplianska 28 Bratislava 821 07
   Ing. Peter Somorovský Jamnického 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.05.1996Nové obchodné meno:
   E.S.P.H. spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Trnavská 59 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie pozemných stavieb
   vykonávanie bytových, občianskych a priemyselných stavieb
   sprostredkovanie a konzultačná činnosť v stavebníctve
   obstarávateľské služby v stavebníctve
   veľkoobchod so stavebnými strojmi a stavebnými materiálmi, veľkoobchod s ostatnými strojmi pre stavebníctvo
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   EXASTAV spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 31 348 467 Lotyšská 50 Bratislava 821 06
   Bohumil Halinkovič Gelnická 8 Bratislava 831 06
   Ing. arch. Gabriela Puškárová Toplianska 28 Bratislava 821 07
   Ing. Peter Somorovský Jamnického 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Bohumil Halinkovič Gelnická 8 Bratislava 831 06
   Ing. arch. Gabriela Puškárová Toplianska 28 Bratislava 821 07
   Ing. Peter Somorovský Jamnického 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Blahút Lotyšská 50 Bratislava 821 06