Utwórz fakturę

HERIX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.12.2016
Basic information
Nazwa firmy HERIX
PIN 35691379
TIN 2020340047
Numer VAT SK2020340047
Data utworzenia 28 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HERIX
Dunajská 8
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 17 408 €
Zysk -10 926 €
Kapitał 2 991 €
Kapitał własny -186 470 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0455459693
Date of updating data: 08.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 13,415
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 13,415
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,301
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ -3,920
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 85,588
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -81,398
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -8,110
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 9,495
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -195,606
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 5,492
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -196,811
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,926
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 205,101
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 106
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 193,662
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 168,759
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 10,212
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 12,311
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,380
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,158
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,175
Date of updating data: 08.12.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 17,408
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 17,408
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 26,886
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,137
C. Usług (účtová grupa 51) 14,648
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 6,837
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 264
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -9,478
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -2,377
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 5
X. Interesu dochód (662) 5
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 493
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 493
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -488
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -9,966
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -10,926
Date of updating data: 08.12.2016
Date of updating data: 08.12.2016