Utwórz fakturę

Pubtalk - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Pubtalk
PIN 35691387
TIN 2020348440
Numer VAT SK2020348440
Data utworzenia 28 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Pubtalk
Sedlárska 6
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 892 025 €
Zysk 14 667 €
Kapitał 465 857 €
Kapitał własny 219 153 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 472,598
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 179,852
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 19,027
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 10,691
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,336
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 160,825
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 7,000
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 153,825
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 291,961
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 31,888
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 31,888
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 210,730
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 248
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 248
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,888
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 205,594
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 908
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 908
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 48,435
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 44,632
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,803
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 785
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 785
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 472,598
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 233,821
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 146,100
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 146,100
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 9,804
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 9,804
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 63,250
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 63,250
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,667
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 238,777
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,152
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,152
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 184,658
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 23,821
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,821
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 124,143
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,891
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,175
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,358
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,270
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 12,591
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 12,591
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 37,376
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 892,025
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 892,025
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 890,884
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,141
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 862,218
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 364,532
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 77,621
D. Usług (účtová grupa 51) 158,591
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 236,124
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 166,851
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 57,189
4. Koszty społeczne (527, 528) 12,084
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,889
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,589
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,589
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,872
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 29,807
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 291,281
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,421
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,527
2. Pozostałe koszty (562A) 3,527
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,894
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,421
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 19,386
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,719
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,719
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 14,667
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35691387 TIN: 2020348440 Numer VAT: SK2020348440
 • Zarejestrowana siedziba: Pubtalk, Sedlárska 6, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 maj 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Beáta Kubíková Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05 01.10.2002
  Alexandra Boháčková Andrusovova 6 Bratislava 851 01 29.06.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Zdenka Králiková 73 050 € (50%) Nad lomom 4063/11 Bratislava 811 02
  Vladimír Čarnecký 73 050 € (50%) Gercenova 1159/35 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.10.2014Noví spoločníci:
   Vladimír Čarnecký Gercenova 1159/35 Bratislava 851 01
   14.10.2014Zrušeny spoločníci:
   Ivana Svetlíková Gercenova 35 Bratislava 851 01
   01.04.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Beáta Kubíková Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 01.10.2002
   31.03.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Beáta Kubíková Komenského 1155 Kysucké Nové Mesto Vznik funkcie: 01.10.2002
   10.03.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   02.12.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexandra Boháčková Andrusovova 6 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.06.2004
   01.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PaedDr. Ladislav Zálepa Exnárova 13 Martin
   26.05.2003Noví spoločníci:
   Zdenka Králiková Nad lomom 4063/11 Bratislava 811 02
   Ivana Svetlíková Gercenova 35 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Beáta Kubíková Komenského 1155 Kysucké Nové Mesto Vznik funkcie: 01.10.2002
   25.05.2003Zrušeny spoločníci:
   MERLIN TRADE, a.s. IČO: 35 728 736 Pribinova 32 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Korček 841 Budmerice 900 86
   07.03.2002Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   07.01.2002Nový štatutárny orgán:
   PaedDr. Ladislav Zálepa Exnárova 13 Martin
   06.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Adriana Katová Lábska 368/1 Zohor 900 51
   19.06.2001Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Adriana Katová Lábska 368/1 Zohor 900 51
   18.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Boris Mravec Jégeho 5 Bratislava 821 08
   11.10.2000Noví spoločníci:
   MERLIN TRADE, a.s. IČO: 35 728 736 Pribinova 32 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Korček 841 Budmerice 900 86
   Boris Mravec Jégeho 5 Bratislava 821 08
   10.10.2000Zrušeny spoločníci:
   CAMTEX LIMITED 3 Harcourt Green, Charlemount Street Dublin 2 Írsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Beáta Volčková Vinohradská 833/3 Veľké Kapušany
   William George Norton Cliff Castle, Coliemore, Dackley Dublin Írsko dlhodobý pobyt na území SR : Palisády 55 Bratislava 811 06
   22.02.2000Noví spoločníci:
   CAMTEX LIMITED 3 Harcourt Green, Charlemount Street Dublin 2 Írsko
   21.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Robert Alan Norton 5 Arkendale Woods, Glenageary Dublin Írsko
   21.06.1999Nový štatutárny orgán:
   William George Norton Cliff Castle, Coliemore, Dackley Dublin Írsko dlhodobý pobyt na území SR : Palisády 55 Bratislava 811 06
   22.10.1998Noví spoločníci:
   Robert Alan Norton 5 Arkendale Woods, Glenageary Dublin Írsko
   21.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Robert Alan Norton 5 Arkendale Woods, Glenageary Dublin Írsko
   25.03.1997Nové sidlo:
   Sedlárska 6 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelm jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Nový štatutárny orgán:
   Beáta Volčková Vinohradská 833/3 Veľké Kapušany
   24.03.1997Zrušené sidlo:
   Červenákova 7 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Surový Červenákova 7 Bratislava
   28.05.1996Nové obchodné meno:
   Pubtalk, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Červenákova 7 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách
   Noví spoločníci:
   Robert Alan Norton 5 Arkendale Woods, Glenageary Dublin Írsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Igor Surový Červenákova 7 Bratislava