Utwórz fakturę

PSMONT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.11.2016
Basic information
Nazwa firmy PSMONT
Stan Zniszczono
PIN 35691409
TIN 2020323756
Numer VAT SK2020323756
Data utworzenia 28 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PSMONT
Kupeckého 4
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 34 755 €
Zysk -5 870 €
Kapitał 74 322 €
Kapitał własny 57 967 €
Dane kontaktowe
E-mail psmont@psmont.sk
Telefon(y) 0255574394
Nr(y) faksu 0255574394
Date of updating data: 08.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,566
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,566
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,566
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 27,964
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4,477
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 274
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,201
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 29,530
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 22,098
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 758
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 20,570
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,870
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,432
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 435
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 6,997
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 248
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 48
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,724
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,977
Date of updating data: 08.11.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 34,755
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 14,773
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 19,361
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 621
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 39,463
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 22,971
C. Usług (účtová grupa 51) 8,261
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 4,074
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 115
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,642
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 400
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -4,708
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -16,459
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 202
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 202
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -202
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -4,910
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -5,870
Date of updating data: 08.11.2016
Date of updating data: 08.11.2016
 • PIN :35691409 TIN: 2020323756 Numer VAT: SK2020323756
 • Zarejestrowana siedziba: PSMONT, Kupeckého 4, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 maj 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.11.2016Zrušené obchodné meno:
   PSMONT, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kupeckého 4 Bratislava 821 08
   28.05.1996Nové obchodné meno:
   PSMONT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kupeckého 4 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným