Utwórz fakturę

B.O.A.T. Publicity - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.10.2015
Basic information
Nazwa firmy B.O.A.T. Publicity
PIN 35691468
TIN 2020826390
Numer VAT SK2020826390
Data utworzenia 30 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba B.O.A.T. Publicity
Bajkalská 29/D
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 958 €
Zysk -18 348 €
Kapitał 19 528 €
Kapitał własny -162 370 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0258275910, 0258275911, 0903264202
Telefon(y) kom. 0903264202
Date of updating data: 28.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,816
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,205
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,205
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,205
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,157
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 590
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 590
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 567
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 412
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 155
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 454
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 454
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,816
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -180,719
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -169,674
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 82,466
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -252,140
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,348
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 190,535
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 190,477
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 334
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 334
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 188,472
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 145
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,338
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 188
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 58
Date of updating data: 28.10.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,958
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,677
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 281
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,230
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,546
D. Usług (účtová grupa 51) 7,720
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,756
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,112
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 633
4. Koszty społeczne (527, 528) 11
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 378
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,793
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,793
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 300
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 737
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -17,272
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -7,589
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 116
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 116
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -116
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -17,388
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -18,348
Date of updating data: 28.10.2015
Date of updating data: 28.10.2015