Utwórz fakturę

TERRATEST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.08.2016
Basic information
Nazwa firmy TERRATEST
PIN 35691476
TIN 2020331434
Numer VAT SK2020331434
Data utworzenia 28 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TERRATEST
Podunajská 25
21482
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 401 021 €
Zysk -20 481 €
Kapitał 392 155 €
Kapitał własny 120 281 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245520106, 0245520113, 0245520115
Telefon(y) kom. +421903259995, +421911406173
Date of updating data: 02.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 41,153
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 41,153
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 41,153
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 169,559
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 61,968
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,347
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 100,018
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 210,712
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 90,749
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 27,885
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 27,885
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 221,480
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -138,135
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -20,481
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 119,963
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 12,408
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 76,368
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 60,839
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 10,941
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,233
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,355
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 15,495
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,692
Date of updating data: 02.08.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 401,021
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 392,486
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,500
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,035
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 418,718
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,371
C. Usług (účtová grupa 51) 223,858
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 144,952
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 775
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 26,683
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,207
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 40
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,832
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -17,697
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 153,257
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 42
X. Interesu dochód (662) 42
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,860
M. Koszty oprocentowania (562) 1,358
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 502
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,818
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -19,515
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 966
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -20,481
Date of updating data: 02.08.2016
Date of updating data: 02.08.2016