Utwórz fakturę

B-FROST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy B-FROST
PIN 35691492
TIN 2020309456
Numer VAT SK2020309456
Data utworzenia 30 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba B-FROST
Janáčkova 4
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 685 841 €
Zysk 39 780 €
Kapitał 207 885 €
Kapitał własny 65 061 €
Dane kontaktowe
E-mail bfrost@chello.sk
Telefon(y) 0385427312, 0903711455
Telefon(y) kom. 0903711455
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 221,892
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 123,927
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 123,927
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 564
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 11,355
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 51,965
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 60,043
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 96,575
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,211
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,878
3. Produkty (123) - /194/ 1,333
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 76,395
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 68,347
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,347
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 8,048
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,969
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,672
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,297
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,390
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,390
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 221,892
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 104,841
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 58,090
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 58,090
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 39,780
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 117,051
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 13,405
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 13,084
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 321
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 51,164
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 13,459
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,459
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 20,302
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,886
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,274
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,243
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 12,951
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 12,951
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 39,531
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 691,025
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 685,841
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 691,025
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -6,131
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 946
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 622,680
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 296,651
D. Usług (účtová grupa 51) 40,290
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 241,628
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 171,710
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 59,090
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,828
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,493
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 34,684
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 34,684
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,934
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 63,161
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 347,953
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 214
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 213
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,802
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,949
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 4,949
O. Walutowe straty (563) 252
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,601
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,588
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 52,573
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 12,793
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 12,793
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 39,780
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35691492 TIN: 2020309456 Numer VAT: SK2020309456
 • Zarejestrowana siedziba: B-FROST, Janáčkova 4, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 maj 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Miroslav Bajner Janáčkova 4 Bratislava 811 08 30.05.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Miroslav Bajner 6 639 € (100%) Janáčkova 4 Bratislava 811 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Bajner Janáčkova 4 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 30.05.1996
   19.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Bajner Janáčkova 4 Bratislava 811 08
   02.02.1999Noví spoločníci:
   Miroslav Bajner Janáčkova 4 Bratislava 811 08
   01.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Bajner Janáčkova 4 Bratislava 811 08
   30.05.1996Nové obchodné meno:
   B-FROST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Janáčkova 4 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
   výroba cestovín
   výroba hotových jedál a polotovarov
   sprostredkovateľská činnosť
   čistenie budov
   upratovacie práce
   Noví spoločníci:
   Miroslav Bajner Janáčkova 4 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Bajner Janáčkova 4 Bratislava 811 08