Utwórz fakturę

KOPOS - BV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.10.2016
Basic information
Nazwa firmy KOPOS - BV
Stan W likwidacji
PIN 35691671
TIN 2020340157
Numer VAT SK2020340157
Data utworzenia 04 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KOPOS - BV
Belehradská 1
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 69 142 €
Zysk -92 779 €
Kapitał 675 557 €
Kapitał własny 452 345 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252620717, 0903706366
Telefon(y) kom. 0903706366
Nr(y) faksu 0252620719, 0252620717
Date of updating data: 11.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 372,650
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,639
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 6,639
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 6,639
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 365,595
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 45,910
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 41,785
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,785
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,127
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 998
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 319,685
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,899
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 307,786
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 416
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 290
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 126
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 372,650
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 363,965
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 165,970
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 165,970
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 332
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 16,596
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 16,596
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 273,846
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 339,625
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -65,779
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -92,779
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,264
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,626
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,626
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,738
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,331
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 822
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,075
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 505
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 900
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 900
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,421
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 2,421
Date of updating data: 11.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,774
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 69,142
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,774
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 63,321
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 47
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 161,389
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 360
D. Usług (účtová grupa 51) 10,656
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 25,684
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 19,659
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,679
4. Koszty społeczne (527, 528) 346
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 616
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,319
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,319
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 119,966
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 788
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -92,247
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -5,242
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 135
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 135
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 135
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 105
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 105
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 30
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -92,217
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 562
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 562
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -92,779
Date of updating data: 11.10.2016
Date of updating data: 11.10.2016
 • PIN :35691671 TIN: 2020340157 Numer VAT: SK2020340157
 • Zarejestrowana siedziba: KOPOS - BV, Belehradská 1, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mária Vodislavská Fraňa Kráľa 998/24 Bratislava 811 04 19.07.2016
  JUDr. Rastislav Hanulák Majoránová 14782/45 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07 19.07.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mária Vodislavská 82 985 € (50%) Fraňa Kráľa 998/24 Bratislava 811 04
  JUDr. Rastislav Hanulák Spoločný zástupca 0 € (0%) Majoránová 14782/45 Bratislava 821 07
  Lenka Blažeková 0 € (0%) Belehradská 1 Bratislava 831 04
  Martina Blažeková 0 € (0%) Belehradská 1 Bratislava 831 04
  Sandra Blažeková 0 € (0%) Bolevecká 1293/12 Plzeň 301 00 Česká republika
  Maximilián Blažek 82 985 € (50%) Belehradská 1 Bratislava 831 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.10.2016Nový štatutárny orgán:
   Mária Vodislavská Fraňa Kráľa 998/24 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 19.07.2016
   19.08.2016Nové obchodné meno:
   KOPOS - BV, spol. s r. o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Rastislav Hanulák Majoránová 14782/45 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07 Vznik funkcie: 19.07.2016
   14.10.2015Noví spoločníci:
   JUDr. Rastislav Hanulák Spoločný zástupca Majoránová 14782/45 Bratislava 821 07
   Lenka Blažeková Belehradská 1 Bratislava 831 04
   Martina Blažeková Belehradská 1 Bratislava 831 04
   Sandra Blažeková Bolevecká 1293/12 Plzeň 301 00 Česká republika
   Maximilián Blažek Belehradská 1 Bratislava 831 04
   22.10.2013Noví spoločníci:
   Mária Vodislavská Fraňa Kráľa 998/24 Bratislava 811 04
   28.05.2010Nové predmety činnosti:
   správa bytového a nebytového fondu
   31.08.2007Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   04.06.1996Nové sidlo:
   Belehradská 1 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a prdaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie obchodu a výkonu služieb
   vykonávanie bytových, občianských, priemyselných, bytových a občianských stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia