Utwórz fakturę

HWS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HWS
PIN 35691701
TIN 2020331445
Numer VAT SK2020331445
Data utworzenia 03 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HWS
Repíková 1
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 52 847 €
Zysk -1 297 €
Kapitał 157 231 €
Kapitał własny 81 576 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243191064
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 154,532
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,202
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,202
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,202
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 148,301
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 118,024
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 118,024
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 9,416
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,119
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,119
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,297
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 20,861
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 15,595
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,266
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 29
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 29
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 154,532
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80,279
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 74,273
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 133,163
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -58,890
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,297
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,253
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 63,106
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 61,711
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,395
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 10,437
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,330
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,330
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,781
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 366
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 710
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 710
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 52,463
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 52,847
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 48,478
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,985
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 384
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 52,949
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 33,210
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,149
D. Usług (účtová grupa 51) 10,589
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,672
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,277
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,370
4. Koszty społeczne (527, 528) 25
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,241
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,241
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 88
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -102
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,515
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 235
O. Walutowe straty (563) 90
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 145
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -235
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -337
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,297
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35691701 TIN: 2020331445 Numer VAT: SK2020331445
 • Zarejestrowana siedziba: HWS, Repíková 1, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Soňa Hudecová, CSc. Repíková 1 Bratislava 03.06.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Soňa Hudecová, CSc. 6 639 € (100%) Repíková 1 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Hudecová Repíková 1 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 19.08.2006
   04.10.2006Nové predmety činnosti:
   tlmočnícke a prekladateľské služby
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Hudecová Repíková 1 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 19.08.2006
   27.04.1999Noví spoločníci:
   RNDr. Soňa Hudecová , CSc. Repíková 1 Bratislava
   26.04.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Soňa Hudecová , CSc. Repíková 1 Bratislava
   01.04.1997Noví spoločníci:
   RNDr. Soňa Hudecová , CSc. Repíková 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   31.03.1997Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Soňa Hudecová , CSc. Repíková 1 Bratislava
   RNDr. Vladimír Wiedermann Zadunajská cesta 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Vladimír Wiedermann Zadunajská cesta 9 Bratislava
   03.06.1996Nové obchodné meno:
   HWS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Repíková 1 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti laboratórnej techniky
   automatizované spracovanie dát
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   prenájom strojov, prístrojov a nástrojov, motorových vozidiel
   reklamná činnosť
   ydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   prieskum trhu
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   RNDr. Soňa Hudecová , CSc. Repíková 1 Bratislava
   RNDr. Vladimír Wiedermann Zadunajská cesta 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Soňa Hudecová , CSc. Repíková 1 Bratislava
   RNDr. Vladimír Wiedermann Zadunajská cesta 9 Bratislava