Utwórz fakturę

Finenvico - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.02.2016
Basic information
Nazwa firmy Finenvico
PIN 35691794
TIN 2020309841
Numer VAT SK2020309841
Data utworzenia 28 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Finenvico
Prievozská 4D
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 62 820 €
Zysk 2 875 €
Kapitał 5 131 €
Kapitał własny -3 729 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254434781
Date of updating data: 22.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,802
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,793
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 584
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 0
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 584
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,209
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 550
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,659
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,802
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -854
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,278
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,278
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,327
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,327
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -18,334
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 429
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -18,763
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,875
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,656
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 251
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 251
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,405
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 240
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 240
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 8,205
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 22.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 62,820
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 62,820
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 61,620
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,200
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 58,900
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 52,377
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,318
D. Usług (účtová grupa 51) 1,250
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,955
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,920
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,875
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 86
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 86
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -85
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,835
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,875
Date of updating data: 22.02.2016
Date of updating data: 22.02.2016