Utwórz fakturę

TEAMEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TEAMEX
PIN 35691867
TIN 2020310160
Numer VAT SK2020310160
Data utworzenia 28 maj 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TEAMEX
Strojnícka 8
82701
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 94 070 €
Zysk -6 354 €
Kapitał 91 799 €
Kapitał własny 81 472 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903239059
Telefon(y) kom. 0903239059
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 84,613
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,000
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 10,000
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 74,394
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 15,401
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 15,401
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,401
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 58,993
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,376
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 45,617
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 219
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 219
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 84,613
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 75,118
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 74,168
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 83,010
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -8,842
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,354
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,495
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 184
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 184
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,509
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,500
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,500
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 484
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 208
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,317
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 802
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 802
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 92,014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 94,070
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 92,014
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 56
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 99,261
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 28,409
D. Usług (účtová grupa 51) 52,435
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 9,706
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,164
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,503
4. Koszty społeczne (527, 528) 39
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 259
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,000
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,000
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 452
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -5,191
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 11,170
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 207
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 207
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -203
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -5,394
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -6,354
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35691867 TIN: 2020310160 Numer VAT: SK2020310160
 • Zarejestrowana siedziba: TEAMEX, Strojnícka 8, 82701, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 maj 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marian Meravý Geologická 24 Bratislava 821 07 28.05.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Marian Meravý 3 453 € (52%) Geologická 24 Bratislava 821 07
  Ing. Eva Meravá 3 187 € (48%) Bratislava 821 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.05.2004Nové sidlo:
   Strojnícka 8 Bratislava 827 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Meravá Geologická 24 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.05.2004Zrušené sidlo:
   Včelárska 28 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Miroslav Malík Včelárska 28 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Miroslav Malík Včelárska 28 Bratislava 821 05
   06.03.2001Nové sidlo:
   Včelárska 28 Bratislava 821 06
   05.03.2001Zrušené sidlo:
   Ambrova 5 Bratislava 831 01
   21.11.2000Noví spoločníci:
   Ing. Marian Meravý Geologická 24 Bratislava 821 07
   Ing. arch. Miroslav Malík Včelárska 28 Bratislava 821 05
   20.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Miroslav Malík Včelárska 28 Bratislava 821 05
   Ing. Marian Meravý Geologická 24 Bratislava 821 07
   Ing. arch. Stanislav Talaš , CSc. Ferdiša Kostku 1 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Vladimír Talaš Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Stanislav Talaš , CSc. Adámiho 33 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Vladimír Talaš Gercenova 11 Bratislava 851 01
   15.01.1999Nové sidlo:
   Ambrova 5 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Miroslav Malík Včelárska 28 Bratislava 821 05
   Ing. Marian Meravý Geologická 24 Bratislava 821 07
   Ing. arch. Stanislav Talaš , CSc. Ferdiša Kostku 1 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Vladimír Talaš Gercenova 11 Bratislava 851 01
   14.01.1999Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Miroslav Malík Včelárska 28 Bratislava 821 05
   Ing. Marian Meravý Geologická 24 Bratislava 821 07
   Ing. arch. Stanislav Talaš , CSc. Adámiho 33 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Vladimír Talaš Gercenova 11 Bratislava 851 01
   28.05.1996Nové obchodné meno:
   TEAMEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   výskumná a vývojová činnosť v oblasti urbanizmu, architektúry a stavebníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov v oblasti urbanizmu, architektúry a stavebníctva
   inžinierska činnosť v oblasti urbanizmu, architektúry a stavebníctva
   modelárske a kopírovacie práce, design, úžitková grafika
   sprostredkovateľská činnosť
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   automatizované spracovanie údajov
   vypracúvanie územnoplánovacích podkladov a spracúvanie územnoplánovacej dokumentácie
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Miroslav Malík Včelárska 28 Bratislava 821 05
   Ing. Marian Meravý Geologická 24 Bratislava 821 07
   Ing. arch. Stanislav Talaš , CSc. Adámiho 33 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Vladimír Talaš Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marian Meravý Geologická 24 Bratislava 821 07
   Ing. arch. Miroslav Malík Včelárska 28 Bratislava 821 05
   Ing. arch. Stanislav Talaš , CSc. Adámiho 33 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Vladimír Talaš Gercenova 11 Bratislava 851 01