Utwórz fakturę

AP MEDIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AP MEDIA
PIN 35691883
TIN 2020348462
Numer VAT SK2020348462
Data utworzenia 03 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AP MEDIA
Staré Grunty 7
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 393 880 €
Zysk 49 100 €
Kapitał 2 013 768 €
Kapitał własny 837 465 €
Dane kontaktowe
E-mail info@apmedia.sk
witryna internetowa http://www.apmedia.sk
Telefon(y) +421260202111, +421265422428
Nr(y) faksu 0265422428
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,115,205
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 296,582
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 49,946
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 49,946
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 246,636
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 246,636
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,805,545
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 550,372
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 4,680
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 128,147
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 417,545
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 4,473
8. Podatek odroczony należności (481A) 4,473
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,236,555
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,226,839
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,226,839
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 38
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 9,678
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,145
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,601
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,544
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13,078
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 13,078
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,115,205
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 865,074
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 663
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 808,671
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 808,671
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 49,100
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,240,239
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 84,544
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 74,492
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 10,052
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 503,172
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 270,241
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 270,241
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,647
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 29,370
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 21,544
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 69,206
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 107,164
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 20,113
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 20,113
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 632,410
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 9,892
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 1,611
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 8,281
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,304,914
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,393,880
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 272,022
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,032,892
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 21,156
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 31,482
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36,328
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,307,449
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 219,000
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,144,217
D. Usług (účtová grupa 51) 992,007
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 762,432
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 551,542
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 193,079
4. Koszty społeczne (527, 528) 17,811
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,175
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 108,788
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 108,788
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 31,190
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 9,423
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,217
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 86,431
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 970,846
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 186
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 186
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 27,943
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 22,860
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 22,860
O. Walutowe straty (563) 665
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,418
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -27,757
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 58,674
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,574
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 10,718
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,144
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 49,100
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35691883 TIN: 2020348462 Numer VAT: SK2020348462
 • Zarejestrowana siedziba: AP MEDIA, Staré Grunty 7, 84104, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Daniel Pavlica J. Poničana 7 Bratislava 841 07 16.10.1997
  Ing. Peter Juhás Veternicová 21 Bratislava IV. 841 04 09.05.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Daniel Pavlica 1 660 € (25%) J. Poničana 7 Bratislava 841 07
  Ing. Peter Juhás 1 660 € (25%) Veternicová 21 Bratislava IV. 841 04
  Ing. Branislav Janček 1 660 € (25%) Bratislava 821 04
  Ing. Ľubomír Varga 1 660 € (25%) Veternicová 1 Bratislava IV. 841 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.11.2011Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchodu
   výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
   montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených technických zariadení
   projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
   07.07.2004Nové sidlo:
   Staré Grunty 7 Bratislava 841 04
   06.07.2004Zrušené sidlo:
   Devínska cesta 120 Bratislava 841 04
   07.11.2002Nové sidlo:
   Devínska cesta 120 Bratislava 841 04
   06.11.2002Zrušené sidlo:
   Devínska cesta 120 Bratislava 814 04
   09.05.2001Nové sidlo:
   Devínska cesta 120 Bratislava 814 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Juhás Veternicová 21 Bratislava IV. 841 04
   08.05.2001Zrušené sidlo:
   Púpavova 73 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Juhás Fučíkova 14 Senec 903 01
   06.02.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom prezentačnej a výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Juhás Veternicová 21 Bratislava IV. 841 04
   Ing. Branislav Janček Vrútocká 34 Bratislava 821 04
   Ing. Daniel Pavlica J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Ing. Ľubomír Varga Veternicová 1 Bratislava IV. 841 04
   05.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Janček Vrútocká 34 Bratislava 821 04
   Ing. Peter Juhás Fučíkova 14 Senec 903 01
   Ing. Daniel Pavlica J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Ing. Ľubomír Varga Púpavova 28 Bratislava 841 04
   16.10.1997Nové sidlo:
   Púpavova 73 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Janček Vrútocká 34 Bratislava 821 04
   Ing. Daniel Pavlica J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Ing. Ľubomír Varga Púpavova 28 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Pavlica J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   15.10.1997Zrušené sidlo:
   Saratovská 26 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Karaba Stromová 25 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Karaba Stromová 25 Bratislava 831 01
   03.06.1996Nové obchodné meno:
   AP MEDIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 26 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   oprava a údržba kancelárskej, reprodukčnej a výpočtovej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Juhás Fučíkova 14 Senec 903 01
   Ing. Roman Karaba Stromová 25 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Juhás Fučíkova 14 Senec 903 01
   Ing. Roman Karaba Stromová 25 Bratislava 831 01