Utwórz fakturę

EUROPA 2 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EUROPA 2
PIN 35691972
TIN 2020340135
Numer VAT SK2020340135
Data utworzenia 06 czerwiec 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba EUROPA 2
Seberíniho 1
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 567 114 €
Zysk -96 661 €
Kapitał 513 773 €
Kapitał własny -3 919 756 €
Dane kontaktowe
E-mail info@europa2.sk
witryna internetowa http://www.europa2.sk/
Telefon(y) +421243294329, +421248224201
Telefon(y) kom. +421903756867
Nr(y) faksu 0248224200
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,010,099
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 44,123
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 44,123
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 44,123
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 965,114
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 344
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 344
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 948,179
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 947,315
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 947,315
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 864
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 16,591
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 332
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16,259
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 862
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 862
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,010,099
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,016,416
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 564,298
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 564,298
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 10,265
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 10,265
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -4,494,318
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 22,715
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -4,517,033
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -96,661
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,026,515
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,818
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,818
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,967,312
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 842,940
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 602,662
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 240,278
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,084,064
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,366
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,942
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 55,385
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 55,385
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,567,117
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,567,114
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 16
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,551,189
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,397
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,512
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,543,604
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 16
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 48,277
D. Usług (účtová grupa 51) 1,132,863
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 265,182
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 197,058
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 63,282
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,842
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 696
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 41,863
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 41,863
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,273
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 52,434
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 23,510
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 370,049
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 117,293
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 116,197
2. Pozostałe koszty (562A) 116,197
O. Walutowe straty (563) 736
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 360
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -117,291
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -93,781
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -96,661
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35691972 TIN: 2020340135 Numer VAT: SK2020340135
 • Zarejestrowana siedziba: EUROPA 2, Seberíniho 1, 82103, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miroslav Šimánek člen Lucemburská 1570/49 Praha 3 - Žižkov 130 00 Česká republika 13.03.2007
  RNDr. Miroslav Hrnko predseda Nad Kadlickou 142 Liberec 460 15 ČR 13.03.2007
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.12.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ľubomír Messinger - člen Švermova 59 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 13.03.2007
   29.12.2009Nové obchodné meno:
   EUROPA 2, a. s.
   28.12.2009Zrušené obchodné meno:
   OKEY RÁDIO, a. s.
   20.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Šimánek - člen Lucemburská 1570/49 Praha 3 - Žižkov 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 13.03.2007
   RNDr. Miroslav Hrnko - predseda Nad Kadlickou 142 Liberec 460 15 ČR Vznik funkcie: 13.03.2007
   JUDr. Ľubomír Messinger - člen Švermova 59 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 13.03.2007
   19.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ľubomír Messinger - predseda predstavenstva Švermova 59 Banská Bystrica Vznik funkcie: 14.06.2001
   Ing. Vladislav Pechočiak - člen Trieda Andreja Hlinku 606/35 Nitra-Chrenová 949 01 Vznik funkcie: 19.09.2006
   28.09.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Pechočiak - člen Trieda Andreja Hlinku 606/35 Nitra-Chrenová 949 01 Vznik funkcie: 19.09.2006
   31.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Michal Arpáš - člen predstavenstva Silvánova 10 Pezinok Vznik funkcie: 14.06.2001
   JUDr. Zdeněk Kozák - člen predstavenstva Javorová 101 Dolní Brežany 252 41 Česká republika Vznik funkcie: 31.05.2005
   15.06.2005Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Zdeněk Kozák - člen predstavenstva Javorová 101 Dolní Brežany 252 41 Česká republika Vznik funkcie: 31.05.2005
   15.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Simona Audyová - člen predstavenstva Biely Kríž 6 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 14.06.2001 Skončenie funkcie: 11.11.2003
   09.01.2003Nové obchodné meno:
   OKEY RÁDIO, a. s.
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Michal Arpáš - člen predstavenstva Silvánova 10 Pezinok Vznik funkcie: 14.06.2001
   Ing. Simona Audyová - člen predstavenstva Biely Kríž 6 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 14.06.2001 Skončenie funkcie: 11.11.2003
   JUDr. Ľubomír Messinger - predseda predstavenstva Švermova 59 Banská Bystrica Vznik funkcie: 14.06.2001
   08.01.2003Zrušené obchodné meno:
   WA SLOVAKIA, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Michal Arpáš - člen predstavenstva Silvánova 10 Pezinok
   Ing. Simona Audyová - člen predstavenstva Biely Kríž 6 Bratislava 831 02
   JUDr. Ľubomír Messinger - predseda predstavenstva Švermova 59 Banská Bystrica
   06.12.2001Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   05.12.2001Zrušené sidlo:
   Dunajská 4 Bratislava 814 81
   12.09.2001Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Michal Arpáš - člen predstavenstva Silvánova 10 Pezinok
   Ing. Simona Audyová - člen predstavenstva Biely Kríž 6 Bratislava 831 02
   JUDr. Ľubomír Messinger - predseda predstavenstva Švermova 59 Banská Bystrica
   11.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Fitzek - podpredseda predstavenstva Vihorlatská 5 Prešov
   Vladimír Fruni - predseda predstavenstva Kurská 3 Košice
   PhDr. Oľga Janíková - člen predstavenstva Hrdličkova 30 Bratislava
   20.03.2000Nové sidlo:
   Dunajská 4 Bratislava 814 81
   19.03.2000Zrušené sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 833 14
   26.10.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Fitzek - podpredseda predstavenstva Vihorlatská 5 Prešov
   PhDr. Oľga Janíková - člen predstavenstva Hrdličkova 30 Bratislava
   25.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Beňová - podpredseda predstavenstva Starhradská 4 Bratislava
   Ivan Horský - člen predstavenstva Sládkovičova 11 Bratislava
   17.02.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Vladimír Fruni - predseda predstavenstva Kurská 3 Košice
   Ivan Horský - člen predstavenstva Sládkovičova 11 Bratislava
   16.02.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Patrick Lutter - predseda predstavenstva Ladzianskeho 8 Bratislava
   Darina Toroková - člen predstavenstva Kozia 11 Bratislava
   18.04.1997Nové sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 833 14
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie rozhlasového vysielania v Slovenskej republike
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Beňová - podpredseda predstavenstva Starhradská 4 Bratislava
   Ing. Patrick Lutter - predseda predstavenstva Ladzianskeho 8 Bratislava
   Darina Toroková - člen predstavenstva Kozia 11 Bratislava
   17.04.1997Zrušené sidlo:
   Pri Šajbách 4 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Hana Adamková - člen predstavenstva Novobanská 3 Bratislava 851 01
   JUDr. Fedor Flašík - podpredseda predstavenstva Osuského 3/a Bratislava 851 03
   Ing. Jozef Kaffka - predseda predstavenstva Holíčska 13 Bratislava 851 05
   06.06.1996Nové obchodné meno:
   WA SLOVAKIA, a.s.
   Nové sidlo:
   Pri Šajbách 4 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   prenájom priemyselného tovaru
   vydavateľské činnosti
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Hana Adamková - člen predstavenstva Novobanská 3 Bratislava 851 01
   JUDr. Fedor Flašík - podpredseda predstavenstva Osuského 3/a Bratislava 851 03
   Ing. Jozef Kaffka - predseda predstavenstva Holíčska 13 Bratislava 851 05