Utwórz fakturę

SLOVAK ARABIC CENTER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SLOVAK ARABIC CENTER
PIN 35692031
TIN 2020892390
Numer VAT SK2020892390
Data utworzenia 03 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOVAK ARABIC CENTER
Nám. SNP 11
97401
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 589 825 €
Zysk 175 212 €
Kapitał 102 518 €
Kapitał własny -253 771 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0484156019, 0484123883
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 100,144
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 28,486
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,283
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,283
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 20,203
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 20,203
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 70,961
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 34,525
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 34,525
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,525
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 22,122
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 15,968
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,968
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,425
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 729
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,314
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,159
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 155
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 697
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 697
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 100,144
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -78,559
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 85,906
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 127,066
3. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) -41,160
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 77,429
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -417,106
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 16,337
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -433,443
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 175,212
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 177,364
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,278
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,228
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 50
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 174,835
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 162,539
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 162,539
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,801
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,316
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,468
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 711
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,251
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,251
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,339
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,339
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 589,825
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 589,825
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 425,000
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 164,117
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 708
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 408,945
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 195,000
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,870
D. Usług (účtová grupa 51) 177,418
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 28,376
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 20,554
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,707
4. Koszty społeczne (527, 528) 115
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 240
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,041
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 180,880
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 213,829
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,183
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,183
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,182
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 179,698
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,486
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,486
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 175,212
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35692031 TIN: 2020892390 Numer VAT: SK2020892390
 • Zarejestrowana siedziba: SLOVAK ARABIC CENTER, Nám. SNP 11, 97401, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 czerwiec 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.10.2003Nové sidlo:
   Nám. SNP 11 Banská Bystrica 974 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Kvasna Nám. SNP 11/11 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 03.06.1996
   16.10.2003Zrušené sidlo:
   Hlavná 93 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Kvasna Nám. SNP 11/11 Banská Bystrica 974 01
   13.12.1999Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Kvasna Nám. SNP 11/11 Banská Bystrica 974 01
   Walter O. Hoffmann Veronikag 43 Wien A-1170 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Kvasna Nám. SNP 11/11 Banská Bystrica 974 01
   12.12.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Miriam Madová Štefana Králika 20 Bratislava 841 07
   27.07.1998Nový štatutárny orgán:
   Miriam Madová Štefana Králika 20 Bratislava 841 07
   26.07.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Šago Tupolevova 2 Bratislava 851 01
   03.06.1996Nové obchodné meno:
   SLOVAK ARABIC CENTER s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 93 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Mag. Mohamed Ibrahim Auhofstrasse 250 Viedeň Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Šago Tupolevova 2 Bratislava 851 01