Utwórz fakturę

DENTAL Štúdio, J + O - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DENTAL Štúdio, J + O
PIN 35692162
TIN 2020923179
Data utworzenia 10 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DENTAL Štúdio, J + O
Sokolská 6
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 807 311 €
Zysk 87 960 €
Kapitał 312 071 €
Kapitał własny 191 708 €
Dane kontaktowe
E-mail dental.studio@dentalstudio.sk
witryna internetowa http://www.dentalstudio.sk
Telefon(y) kom. +421903237022
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 441,286
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 243,422
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 243,422
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 7,419
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 236,003
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 193,301
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 837
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 837
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 27,002
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 26,989
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,989
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 165,462
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 152,239
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,223
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,563
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,563
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 441,286
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 279,669
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 184,406
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 184,406
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 87,960
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 161,617
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,778
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,778
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 157,639
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,040
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,040
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,924
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,795
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,487
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,409
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 123,984
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,200
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 792,465
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 807,311
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 792,465
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 10,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,846
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 678,146
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 134,612
D. Usług (účtová grupa 51) 219,797
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 224,681
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 163,289
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 56,434
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,958
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,644
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 72,078
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 72,078
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 13,421
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,913
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 129,165
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 438,056
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 56
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 55
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 16,039
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,020
2. Pozostałe koszty (562A) 8,020
O. Walutowe straty (563) 73
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,946
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -15,983
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 113,182
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 25,222
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 25,222
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 87,960
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4170349.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35692162 TIN: 2020923179
 • Zarejestrowana siedziba: DENTAL Štúdio, J + O, Sokolská 6, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  MUDr. Oľga Žilinská, CSc. Sokolská 6 Bratislava 811 04 27.06.2000
  MUDr. Juraj Haščík Športová 5 Limbach 900 91 19.01.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MUDr. Oľga Žilinská, CSc. 3 320 € (50%) Sokolská 6 Bratislava 811 04
  MUDr. Juraj Haščík 3 320 € (50%) Športová 5 Limbach 900 91
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.03.2004Noví spoločníci:
   MUDr. Oľga Žilinská , CSc. Sokolská 6 Bratislava 811 04
   MUDr. Juraj Haščík Športová 5 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Juraj Haščík Športová 5 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 19.01.2004
   01.03.2004Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Oľga Žilinská , CSc. Sokolská 6 Bratislava 811 04
   24.11.2003Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Oľga Žilinská , CSc. Sokolská 6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 27.06.2000
   23.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Oľga Žilinská , CSc. Sokolská 6 Bratislava 811 04
   04.07.2000Nové obchodné meno:
   DENTAL Štúdio, J + O, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sokolská 6 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   stomatológia
   stomatologická chirurgia
   Noví spoločníci:
   MUDr. Oľga Žilinská , CSc. Sokolská 6 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Oľga Žilinská , CSc. Sokolská 6 Bratislava 811 04
   03.07.2000Zrušené obchodné meno:
   ELV.E, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nitrianska 3 Senec 903 12
   Zrušeny spoločníci:
   ELV.S, a.s. IČO: 34 101 501 Nitrianska 3 Senec 903 12
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Leško Ľubovnianska 2 Bratislava
   13.04.1999Nové sidlo:
   Nitrianska 3 Senec 903 12
   Noví spoločníci:
   ELV.S, a.s. IČO: 34 101 501 Nitrianska 3 Senec 903 12
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Leško Ľubovnianska 2 Bratislava
   12.04.1999Zrušené sidlo:
   Hanulova 5/b Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   ELV.S, a.s. IČO: 34 101 501 Nitrianska 3 Senec 903 12
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Janka Hazlingerová Čapkova 8 Bratislava 811 04
   04.04.1997Noví spoločníci:
   ELV.S, a.s. IČO: 34 101 501 Nitrianska 3 Senec 903 12
   03.04.1997Zrušeny spoločníci:
   ELV.S, a.s. IČO: 34 101 501 Nitrianska 3 Senec 903 12
   MSB, s.r.o. IČO: 31 385 184 Pri Šajbách 4 Bratislava 831 06
   10.06.1996Nové obchodné meno:
   ELV.E, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hanulova 5/b Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností
   leasing-spojený s financovaním
   Noví spoločníci:
   ELV.S, a.s. IČO: 34 101 501 Nitrianska 3 Senec 903 12
   MSB, s.r.o. IČO: 31 385 184 Pri Šajbách 4 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Janka Hazlingerová Čapkova 8 Bratislava 811 04