Utwórz fakturę

BALNEA REGIA PSW - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BALNEA REGIA PSW
PIN 35692294
TIN 2020348550
Numer VAT SK2020348550
Data utworzenia 11 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BALNEA REGIA PSW
Vajnorská 137
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 28 685 €
Zysk -1 231 €
Kapitał własny -56 491 €
Dane kontaktowe
E-mail balnea.regia@balnea.sk
witryna internetowa http://www.balnea.sk
Telefon(y) +421244456925
Telefon(y) kom. +421903720265
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,929
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,915
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,010
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 893
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 893
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 357
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,760
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 1
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 1
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,904
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,204
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 700
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 14
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 14
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,929
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -57,422
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 371
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 371
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -63,201
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -63,201
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,231
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 67,351
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 50
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 50
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 63,784
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 62,545
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 62,545
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 87
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 49
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,103
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 3,517
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 28,685
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 28,685
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 14,991
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 13,694
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,605
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 20,971
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,339
D. Usług (účtová grupa 51) 3,452
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,657
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,200
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 422
4. Koszty społeczne (527, 528) 35
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 129
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 57
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 80
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,923
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 351
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 349
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -351
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -271
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,231
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35692294 TIN: 2020348550 Numer VAT: SK2020348550
 • Zarejestrowana siedziba: BALNEA REGIA PSW, Vajnorská 137, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05 21.03.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Zuzana Reháková 6 639 € (100%) Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.05.2004Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   30.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Ing. Jiří Rufer Finrajslova 2359/36 Břeclav 690 02 Česká republika
   04.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Ing. Jiří Rufer Finrajslova 2359/36 Břeclav 690 02 Česká republika
   03.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Peter Pikna 168 Vlčkovce 919 23
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   18.12.2002Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.03.2000
   17.12.2002Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   02.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Pikna 168 Vlčkovce 919 23
   26.04.2000Nové obchodné meno:
   BALNEA REGIA PSW, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   25.04.2000Zrušené obchodné meno:
   BALNEA REGIA plus, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Odborárska 3 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   20.11.1998Nové obchodné meno:
   BALNEA REGIA plus, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Odborárska 3 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Peter Pikna 168 Vlčkovce 919 23
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Pikna 168 Vlčkovce 919 23
   19.11.1998Zrušené obchodné meno:
   AMONT, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   H. Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Pikna 168 Vlčkovce 919 23
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Ing. Martina Pavlíčková Popkova 999 Kuřim 664 34 Česká republika
   Ing. Pavel Urbánek Tyršova 5 Kuřim 664 34 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   11.06.1996Nové obchodné meno:
   AMONT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   H. Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Peter Pikna 168 Vlčkovce 919 23
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Ing. Martina Pavlíčková Popkova 999 Kuřim 664 34 Česká republika
   Ing. Pavel Urbánek Tyršova 5 Kuřim 664 34 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05