Utwórz fakturę

DUNAJSLOVTRANS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DUNAJSLOVTRANS
PIN 35692375
TIN 2020323789
Numer VAT SK2020323789
Data utworzenia 12 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DUNAJSLOVTRANS
Prístavná 10
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 069 217 €
Zysk 7 409 €
Kapitał 469 478 €
Kapitał własny 35 091 €
Dane kontaktowe
E-mail dst@stonline.sk
Telefon(y) +421253415347, +421253632621, +421253632622
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 571,220
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 18,063
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 18,063
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 18,063
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 534,184
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 460,944
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 460,944
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 460,944
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 73,240
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 45,347
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 27,893
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 18,973
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 673
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 18,300
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 571,220
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,501
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 27,789
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 73,521
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -45,732
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,409
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 528,119
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 507
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 507
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 519,680
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 495,314
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 495,314
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,103
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,756
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,298
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,209
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,932
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,932
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 600
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,960,662
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,069,217
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,845
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,953,817
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,400
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 104,155
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,053,850
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 6,847
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,997
D. Usług (účtová grupa 51) 3,869,703
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 93,893
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 70,724
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 22,748
4. Koszty społeczne (527, 528) 421
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,189
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,948
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,948
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 7,080
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 45,244
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,949
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 15,367
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 74,115
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,791
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,789
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,696
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,884
2. Pozostałe koszty (562A) 1,884
O. Walutowe straty (563) 799
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,013
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,905
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,462
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,053
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,053
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,409
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35692375 TIN: 2020323789 Numer VAT: SK2020323789
 • Zarejestrowana siedziba: DUNAJSLOVTRANS, Prístavná 10, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Iryna Kurlyak Kolískova 6 Bratislava 841 05 10.03.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 6 639 € (100%) Panama City Panama
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Iryna Kurlyak Kolískova 6 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 10.03.2011
   25.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68 Vznik funkcie: 12.06.1996
   14.10.2002Nové predmety činnosti:
   verejná vodná doprava
   13.06.2002Noví spoločníci:
   DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 32nd East Street 3-32 Panama City Panama
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68 Vznik funkcie: 12.06.1996
   12.06.2002Zrušeny spoločníci:
   Kühne & Nagel Euroshipping, s.r.o. Budapest strasse 20 Regensburg SRN
   SLOVFRACHT SLOVAKIA, a.s., IČO: 35 721 910 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 32nd East Street 3-32 Panama City Panama
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Lipovský Pribišova 7 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 09.04.2002
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Jevgenij Kňazev dlhodobý pobyt na území SR : Kohútova 280/2 Bratislava Skončenie funkcie: 09.04.2002
   07.07.1999Noví spoločníci:
   Kühne & Nagel Euroshipping, s.r.o. Budapest strasse 20 Regensburg SRN
   SLOVFRACHT SLOVAKIA, a.s., IČO: 35 721 910 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   06.07.1999Zrušeny spoločníci:
   SLOVFRACHT SLOVAKIA, a.s., IČO: 35 721 910 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   14.09.1998Noví spoločníci:
   DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 32nd East Street 3-32 Panama City Panama
   SLOVFRACHT SLOVAKIA, a.s., IČO: 35 721 910 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 32nd East Street, 3-32 Panama City Panama
   SLOVFRACHT SLOVAKIA, a.s., IČO: 35 721 910 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   27.05.1998Noví spoločníci:
   DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 32nd East Street, 3-32 Panama City Panama
   SLOVFRACHT SLOVAKIA, a.s., IČO: 35 721 910 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   26.05.1998Zrušeny spoločníci:
   DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 32nd East Street, 3-32 Panama Panama
   Slovfracht, a.s. IČO: 17 333 784 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   13.01.1997Nový štatutárny orgán:
   Jevgenij Kňazev dlhodobý pobyt na území SR : Kohútova 280/2 Bratislava Skončenie funkcie: 09.04.2002
   12.06.1996Nové obchodné meno:
   DUNAJSLOVTRANS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obstarávateľské služby v súvislosti s lodnou dopravou
   prenájom a obstarávanie nájmu lodí a lodného priestoru
   vykonávanie colno-deklaračných služieb
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   konzultačná činnosť v oblasti lodnej dopravy
   Noví spoločníci:
   DANUBO SHIPPING S.A. Padilla and Associates Building 32nd East Street, 3-32 Panama Panama
   Slovfracht, a.s. IČO: 17 333 784 Pribinova 24 Bratislava 814 43
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Lipovský Pribišova 7 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 09.04.2002
   Ľudovít Valláš 488 Plavecký Štvrtok 900 68