Utwórz fakturę

Harris Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Harris Slovakia
PIN 35692421
TIN 2020861645
Data utworzenia 12 czerwiec 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Harris Slovakia
Haanova 26
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 346 806 €
Zysk 54 635 €
Kapitał 151 107 €
Kapitał własny 105 393 €
Dane kontaktowe
E-mail info@harris.sk
witryna internetowa http://www.harris.sk
Telefon(y) +421262245607
Nr(y) faksu 0262245607
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 11,712
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 11,712
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,392
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 132,165
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 43,565
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,401
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 86,199
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 143,877
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 107,791
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,200
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 10,592
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 9,000
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 364
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 54,635
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 36,086
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 4,544
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 24,140
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,033
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 14,464
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,777
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 866
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,402
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 346,806
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 0
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 346,805
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 275,297
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,898
C. Usług (účtová grupa 51) 87,815
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 174,129
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,476
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,721
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 0
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 258
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 71,509
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 250,092
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 74
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 0
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 0
X. Interesu dochód (662) 74
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,520
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 0
N. Walutowe straty (563) 0
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,520
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,446
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 70,063
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 15,428
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 54,635
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35692421 TIN: 2020861645
 • Zarejestrowana siedziba: Harris Slovakia, Haanova 26, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  MUDr. Božena Bušová predseda Osuského 36 Bratislava 851 03 06.11.2009
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.03.2010Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Božena Bušová - predseda predstavenstva Osuského 36 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 06.11.2009
   04.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Božena Bušová - predseda Osuského 36 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 05.11.2004
   21.06.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   masérske služby
   poradenská činnosť v oblasti životného štýlu v rozsahu voľnej živnosti
   01.12.2004Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   lektorská činnosť
   podnikateľské poradenstvo v predmete činnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   MUDr. Božena Bušová - predseda Osuského 36 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 05.11.2004
   30.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   MUDr. Božena Bušová Osuského 36 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 28.06.1996
   Ing. Miriam Čizmazia Dlhé Diely I 3269/52 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 20.06.2002
   Ing. Alexandra Pavlovičová Beniakova 12 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.06.2002
   03.07.2002Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Božena Bušová Osuského 36 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 28.06.1996
   Ing. Miriam Čizmazia Dlhé Diely I 3269/52 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 20.06.2002
   Ing. Alexandra Pavlovičová Beniakova 12 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.06.2002
   02.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Božena Bušová Thorézova 36 Bratislava 851 03
   Ing. Róbert Kubinský Kukučínova 44 Bratislava 831 02
   MUDr. Priska Rupčíková Kalištná 1 Bratislava
   11.07.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Kubinský Kukučínova 44 Bratislava 831 02
   10.07.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Viktor Kouřil Západný rad 3 Bratislava
   16.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Leonard S. Fullagar 6000 Western Place Suite 100 Fort Worth Texas 761 07 USA dlhodobý pobyt na území SR : Nám. Martina Benku 24 Bratislava 801 02
   12.07.1999Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Viktor Kouřil Západný rad 3 Bratislava
   MUDr. Priska Rupčíková Kalištná 1 Bratislava
   11.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Ivan Valentovič Tehelná 13 Bratislava 831 03
   Jerry L. Brownlee Box 133 B, Cleburne Texas 760 31 USA dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 36 Bratislava
   29.05.1998Nový štatutárny orgán:
   Leonard S. Fullagar 6000 Western Place Suite 100 Fort Worth Texas 761 07 USA dlhodobý pobyt na území SR : Nám. Martina Benku 24 Bratislava 801 02
   28.05.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Ferenc Falus Gyergyó utca 5 Budapest 1026 Maďarská republika dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 36 Bratislava
   13.06.1997Nové obchodné meno:
   Harris Slovakia, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom zdravotníckych prístrojov, pomôcok a náradia
   sprostredkovateľská činnosť
   opatrovateľská činnosť - okrem poskytovania stravy a ubytovania
   vypracovanie odborných štúdií okrem architektonických a urbanistických
   12.06.1997Zrušené obchodné meno:
   VŽP - Harris Slovakia a.s.
   10.12.1996Nové obchodné meno:
   VŽP - Harris Slovakia a.s.
   Nové sidlo:
   Haanova 26 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Božena Bušová Thorézova 36 Bratislava 851 03
   MUDr. Ivan Valentovič Tehelná 13 Bratislava 831 03
   09.12.1996Zrušené obchodné meno:
   VŽP - Harris Slovakia, a s. domáca ošetrova- teľská starostlivosť
   Zrušené sidlo:
   Židovská 17 Bratislava 816 48
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Roman Vidovenec Drobného 2 Bratislava
   12.06.1996Nové obchodné meno:
   VŽP - Harris Slovakia, a s. domáca ošetrova- teľská starostlivosť
   Nové sidlo:
   Židovská 17 Bratislava 816 48
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore ošetrovateľstvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Roman Vidovenec Drobného 2 Bratislava
   Dr. Ferenc Falus Gyergyó utca 5 Budapest 1026 Maďarská republika dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 36 Bratislava
   Jerry L. Brownlee Box 133 B, Cleburne Texas 760 31 USA dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 36 Bratislava