Utwórz fakturę

HTI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HTI
PIN 35692430
TIN 2020323646
Numer VAT SK2020323646
Data utworzenia 17 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HTI
Tuhovská 29
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 654 276 €
Zysk 10 587 €
Kapitał 732 115 €
Kapitał własny 197 984 €
Dane kontaktowe
E-mail hti@hti.sk
Telefon(y) 0243415440, 5265473
Telefon(y) kom. 0905604641
Nr(y) faksu 0243415441
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 678,460
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 35,456
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 35,456
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 35,456
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 639,636
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 494
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 494
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 78,425
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 78,425
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 78,425
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 462,031
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 343,641
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,150
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 325,491
2. Wartość netto kontraktu (316A) 90,390
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 28,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 98,686
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,600
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 89,086
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,368
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,368
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 678,460
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 208,571
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 677
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 677
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 190,668
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 190,668
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,587
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 467,226
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 25,175
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 23,820
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 23,820
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 846
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 509
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 2,636
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 2,636
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 433,237
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 408,232
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 600
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 407,632
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 603
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,572
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,327
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,367
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,136
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,178
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 6,178
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,663
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 2,663
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 634,851
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 654,276
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 634,851
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 17,700
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,725
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 639,004
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 126,268
D. Usług (účtová grupa 51) 323,338
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 162,867
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 119,972
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 39,552
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,343
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,623
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,760
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,760
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 5,945
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -7,851
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,054
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 15,272
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 185,245
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 197
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 197
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 197
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,393
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 684
2. Pozostałe koszty (562A) 684
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 708
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,196
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 14,076
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,489
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,494
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -5
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,587
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35692430 TIN: 2020323646 Numer VAT: SK2020323646
 • Zarejestrowana siedziba: HTI, Tuhovská 29, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Tibor Kliský Stromová 52 Bratislava 831 01 17.06.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Tibor Kliský 6 639 € (100%) Stromová 52 Bratislava 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.05.2014Nové obchodné meno:
   HTI, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tuhovská 29 Bratislava 831 06
   07.05.2014Zrušené obchodné meno:
   HTI Slovakia s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 821 01
   15.07.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v obchode a službách
   výroba elektrorozvádzačov nízkeho napätia
   výroba, opravy a údržba elektrických zariadení
   prenájom priemyselného tovaru a motorových vozidiel
   prieskum trhu
   reklamná a vydavateľská činnosť
   výroba, opravy, údržba a montáž elektrických zariadení
   projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - elektrické silové zariadenia a rozvody NN a bleskozvody
   technické poradenstvo v oblasti elektroniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Kliský Stromová 52 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Tibor Kliský Stromová 52 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.06.1996
   14.07.2005Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v obchode a službách
   výroba elektrorozvádzačov nízkeho napätia
   výroba, opravy a údržba elektrických zariadení
   prenájom priemyselného tovaru a motorových vozidiel
   prieskum trhu
   reklamná a vydavateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Kliský Orechový sad 3 Nové Zámky
   Ing. Heinrich Dorrer Friedenstrasse 9 Rakúsko Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tibor Kliský Orechový sad 3 Nové Zámky
   12.06.1997Nové sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Kliský Orechový sad 3 Nové Zámky
   Ing. Heinrich Dorrer Friedenstrasse 9 Rakúsko Rakúsko
   11.06.1997Zrušené sidlo:
   Jelačičova 10 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Kliský Orechový sad 3 Nové Zámky
   Ľudovít Sládeček Jelačičova ul. 10 Bratislava 821 07
   Ing. Heinrich Dorrer Friedenstrasse 9 Rakúsko Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudovít Sládeček Jelačičova ul. 10 Bratislava 821 07
   17.06.1996Nové obchodné meno:
   HTI Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jelačičova 10 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v obchode a službách
   výroba elektrorozvádzačov nízkeho napätia
   výroba, opravy a údržba elektrických zariadení
   prenájom priemyselného tovaru a motorových vozidiel
   prieskum trhu
   reklamná a vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Kliský Orechový sad 3 Nové Zámky
   Ľudovít Sládeček Jelačičova ul. 10 Bratislava 821 07
   Ing. Heinrich Dorrer Friedenstrasse 9 Rakúsko Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tibor Kliský Orechový sad 3 Nové Zámky
   Ľudovít Sládeček Jelačičova ul. 10 Bratislava 821 07