Utwórz fakturę

TRADE SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.12.2016
Basic information
Nazwa firmy TRADE SLOVAKIA
PIN 35692596
TIN 2020309566
Numer VAT SK2020309566
Data utworzenia 18 czerwiec 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba TRADE SLOVAKIA
Čajakova 20
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 331 246 €
Zysk -12 192 €
Kapitał 789 328 €
Kapitał własny 83 226 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252499120, +421252444424, +421252444434
Date of updating data: 30.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 442,598
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 442,598
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,953
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 341,116
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 83,150
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 251,805
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 783,714
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 69,761
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,200
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,633
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 42,120
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,192
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 713,953
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 33,503
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 677,857
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,913
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 9,541
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,874
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 650,529
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,593
Date of updating data: 30.12.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 331,246
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 96,855
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 195,628
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38,763
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 327,404
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 74,229
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,900
C. Usług (účtová grupa 51) 101,532
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 61,952
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 30,555
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 39,329
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,907
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,842
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 100,822
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 21
X. Interesu dochód (662) 21
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 19,030
M. Koszty oprocentowania (562) 18,912
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 118
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -19,009
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -15,167
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) -2,975
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -12,192
Date of updating data: 30.12.2016
Date of updating data: 30.12.2016