Utwórz fakturę

TRADE SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TRADE SLOVAKIA
PIN 35692596
TIN 2020309566
Numer VAT SK2020309566
Data utworzenia 18 czerwiec 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba TRADE SLOVAKIA
Čajakova 20
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 472 784 €
Zysk 23 181 €
Kapitał 789 328 €
Kapitał własny 83 226 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252499120, +421252444424, +421252444434
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 481,926
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 481,926
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,118
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 325,396
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 178,315
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,942
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 138,660
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 807,322
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 82,363
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,200
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,633
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 19,349
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 23,181
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 724,959
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 37,853
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 685,584
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,579
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 4,062
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 17,947
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 649,996
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,522
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 472,784
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 213,310
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 218,624
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,150
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,700
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 431,230
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 174,157
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,213
C. Usług (účtová grupa 51) 96,418
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 58,405
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 29,671
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 42,465
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 350
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,551
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 41,554
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 144,146
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 20
X. Interesu dochód (662) 20
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 19,135
M. Koszty oprocentowania (562) 19,020
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 115
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -19,115
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 22,439
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) -742
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 23,181
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35692596 TIN: 2020309566 Numer VAT: SK2020309566
 • Zarejestrowana siedziba: TRADE SLOVAKIA, Čajakova 20, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Juraj Bruckner predseda J.C.Hronského 22 Bratislava 831 02 12.06.2015
  Ing. Róbert Bruckner člen Jeséniova 27a Bratislava 831 01 12.06.2015
  Ing. Zdeněk Taraba člen Na križovatkách 17 Bratislava 821 04 12.06.2015
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.06.2015Nový štatutárny orgán:
   Juraj Bruckner - predseda J.C.Hronského 22 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 12.06.2015
   Ing. Róbert Bruckner - člen Jeséniova 27a Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 12.06.2015
   Ing. Zdeněk Taraba - člen Na križovatkách 17 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 12.06.2015
   22.06.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Bruckner - predseda J.C.Hronského 22 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 16.06.2010
   Ing. Róbert Bruckner - člen Jeséniova 27a Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 16.06.2010
   Ing. Zdeněk Taraba - člen Na križovatkách 17 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 16.06.2010
   23.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Juraj Bruckner - predseda J.C.Hronského 22 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 16.06.2010
   Ing. Róbert Bruckner - člen Jeséniova 27a Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 16.06.2010
   Ing. Zdeněk Taraba - člen Na križovatkách 17 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 16.06.2010
   22.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Bruckner - predseda J.C.Hronského 22 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 21.06.2005
   Ing. Róbert Bruckner - člen Jeséniova 27a Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 11.01.2007
   Ing. Zdeněk Taraba - člen Na križovatkách 17 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 11.01.2007
   07.07.2007Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie autoumyvárne
   čistenie interiérov cestných motorových vozidiel
   prevádzkovanie pneuservisu
   montáž dostavieb, nadstavieb, prídavných zariadení a príslušenstva na cestné motorové vozidlá
   prevádzkovanie parkovísk a odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než vlastníkovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   18.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Bruckner - člen Jeséniova 27a Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 11.01.2007
   Ing. Zdeněk Taraba - člen Na križovatkách 17 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 11.01.2007
   17.01.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Czúdor - člen Ružová 12 Levice 934 01 Vznik funkcie: 21.06.2005
   Ing. Jaroslav Štefanec - člen Staré Grunty 228 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 21.06.2005
   20.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Juraj Bruckner - predseda J.C.Hronského 22 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 21.06.2005
   Mgr. Peter Czúdor - člen Ružová 12 Levice 934 01 Vznik funkcie: 21.06.2005
   Ing. Jaroslav Štefanec - člen Staré Grunty 228 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 21.06.2005
   19.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Bruckner J.C.Hronského 22 Bratislava
   Juraj Bruckner - predseda predstavenstva J.C.Hronského 22 Bratislava
   Ing. Róbert Bruckner - podpredseda Jeséniova 11111/27A Bratislava 831 03
   05.10.2004Nové predmety činnosti:
   medzinárodná cestná preprava tovaru
   20.05.2004Nové predmety činnosti:
   oprava mechanických častí strojov
   skladovanie (okrem prevádzkovania verejných skladov)
   prenájom motorových vozidiel
   požičiavanie motorových vozidiel
   19.05.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Bruckner - podpredseda Jeséniova 11111/27A Bratislava 831 03
   18.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Robert Bruckner - podpredseda Saratovská 2158/8 Bratislava
   15.05.2001Nové sidlo:
   Čajakova 20 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Robert Bruckner - podpredseda Saratovská 2158/8 Bratislava
   14.05.2001Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Šmárik Znievska 11 Bratislava
   03.06.1999Nové sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Bruckner J.C.Hronského 22 Bratislava
   02.06.1999Zrušené sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Kučárová Jesényova 25 Bratislava
   21.07.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   20.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   09.07.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie záruk na úhradu colného dlhu
   29.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Juraj Bruckner - predseda predstavenstva J.C.Hronského 22 Bratislava
   28.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Taraba Gercenova 3 Bratislava
   23.01.1997Nové predmety činnosti:
   cestná motorová doprava - nákladná
   zasielateľstvo
   18.06.1996Nové obchodné meno:
   TRADE SLOVAKIA a.s.
   Nové sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská a konzulatačná činnosť v oblasti dopravy, prepravy a zasielateľstvo
   colný deklarant
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Monika Kučárová Jesényova 25 Bratislava
   Ján Šmárik Znievska 11 Bratislava
   Ing. Zdeněk Taraba Gercenova 3 Bratislava