Utwórz fakturę

DRUG PHARMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DRUG PHARMA
PIN 35692642
TIN 2020323679
Numer VAT SK2020323679
Data utworzenia 18 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DRUG PHARMA
Moldavská cesta 8/A
04011
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 447 691 €
Zysk 7 645 €
Kapitał 399 472 €
Kapitał własny -1 914 €
Dane kontaktowe
E-mail surgentova.maria@drmax.sk
Telefon(y) 0552813204
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 335,702
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 76,590
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,201
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 2,227
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 974
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 73,389
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 39,578
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 33,811
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 255,566
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 119,139
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 119,139
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 412
8. Podatek odroczony należności (481A) 412
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 134,943
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 85,372
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,641
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,731
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 40,931
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,640
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,072
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,072
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,546
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 96
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 3,450
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 335,702
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,733
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 665
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -9,217
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -9,217
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,645
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 329,969
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 14
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 14
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 326,992
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 316,836
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 43,192
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 273,644
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,448
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,563
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 939
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 206
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,963
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,360
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) -397
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 444,601
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 447,691
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 442,979
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,622
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,090
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 441,092
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 342,130
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,254
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 214
D. Usług (účtová grupa 51) 50,983
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 37,998
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 26,795
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,566
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,637
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,488
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,500
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,500
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,390
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 135
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,599
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 47,020
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,867
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,867
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 4,867
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,657
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 27
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 27
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,630
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 3,210
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,809
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,164
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,576
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -412
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,645
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35692642 TIN: 2020323679 Numer VAT: SK2020323679
 • Zarejestrowana siedziba: DRUG PHARMA, Moldavská cesta 8/A, 04011, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 czerwiec 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.08.2011Nové sidlo:
   Moldavská cesta 8/A Košice 040 11
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Radovan Pétervári Revolučná Štvrť 965/12 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 29.07.2011
   Ing. Ľubica Rybníčková Uherova 260/4 Košice-Západ 040 11 Vznik funkcie: 29.07.2011
   26.08.2011Zrušené sidlo:
   Obchodná 12 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Adrián Vodilka Močiarna 1327/25 Košice - Barca 040 17 Vznik funkcie: 05.05.2005
   22.01.2008Noví spoločníci:
   MIRAKL, a.s. Moldavská cesta 8/A Košice 040 11
   21.01.2008Zrušeny spoločníci:
   MIRAKL, a.s. Križkova 9 Bratislava 811 04
   30.06.2005Nové sidlo:
   Obchodná 12 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   MIRAKL, a.s. Križkova 9 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Adrián Vodilka Močiarna 1327/25 Košice - Barca 040 17 Vznik funkcie: 05.05.2005
   29.06.2005Zrušené sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jozef Pospíšil Hybešova 34 Bratislava 831 06
   MUDr. Monika Rosoľanková Nezábudková 54 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Monika Rosoľanková Nezábudková 54 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 04.09.2002
   21.01.2003Nové sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácii
   reklamná a propagačná činnosť
   poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských a marketingových služieb v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Pospíšil Hybešova 34 Bratislava 831 06
   MUDr. Monika Rosoľanková Nezábudková 54 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Monika Rosoľanková Nezábudková 54 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 04.09.2002
   20.01.2003Zrušené sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava Skončenie funkcie: 28.11.2001
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   30.06.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore zásobovanie liečivami, zdravotníckymi potrebami a zdravotníckymi pomôckami
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   reklamná a propagačná činnosť
   27.06.1996Nové obchodné meno:
   DRUG PHARMA, s.r.o.
   26.06.1996Zrušené obchodné meno:
   POSPÍŠIL, s.r.o.
   18.06.1996Nové obchodné meno:
   POSPÍŠIL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod a veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   nákup a predaj zdravotníckej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava Skončenie funkcie: 28.11.2001