Utwórz fakturę

INCOMA Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INCOMA Slovakia
PIN 35692731
TIN 2020323767
Numer VAT SK2020323767
Data utworzenia 20 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INCOMA Slovakia
Mišíkova 10
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 390 721 €
Zysk 2 554 €
Kapitał 79 691 €
Kapitał własny 16 137 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254418198, 0254418231, 0254418969, 0254418997
Nr(y) faksu 0254418231
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 14,436
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 14,436
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,436
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 66,606
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 50,616
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,298
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,000
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 81,042
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,691
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 9,958
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 9,958
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 404
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -1,225
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,554
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 69,351
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 2,096
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 56,286
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 42,242
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 5,846
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,342
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,856
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,027
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,942
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 390,721
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 389,912
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 808
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 378,125
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,219
C. Usług (účtová grupa 51) 258,678
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 86,653
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 744
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 11,505
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,326
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 12,596
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 112,015
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 26
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 26
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 8,560
M. Koszty oprocentowania (562) 800
N. Walutowe straty (563) 1
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,759
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -8,534
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 4,062
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,508
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,554
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35692731 TIN: 2020323767 Numer VAT: SK2020323767
 • Zarejestrowana siedziba: INCOMA Slovakia, Mišíkova 10, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Bohumila Tauchmannová Prvosienkova 3 Bratislava 811 02 23.01.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Bohumila Tauchmannová 4 000 € (40%) Prvosienkova 3 Bratislava 811 02
  RNDr. Barbora Krásná 4 000 € (40%) Vysokovská 1336/15 Praha 193 00 Česká republika
  Dr. Tomáš Drtina 2 000 € (20%) Lázeňská 396 Jesenice 252 42 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.07.2012Noví spoločníci:
   RNDr. Barbora Krásná Vysokovská 1336/15 Praha 193 00 Česká republika
   03.07.2012Zrušeny spoločníci:
   Martin Dokoupil Absolonova 20 Brno 924 00 Česká republika
   05.06.2010Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   21.08.2004Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
   reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
   administratívne a reprografické práce
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Martin Dokoupil Absolonova 20 Brno 924 00 Česká republika
   20.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Martin Dokoupil Absolonova 20 Brno 924 00 Česká republika
   Dr. Tomáš Krásny Holandská 52 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   15.03.2002Noví spoločníci:
   Ing. Bohumila Tauchmannová Prvosienkova 3 Bratislava
   Dr. Tomáš Drtina Lázeňská 396 Jesenice 252 42 Česká republika
   Martin Dokoupil Absolonova 20 Brno 924 00 Česká republika
   Dr. Tomáš Krásny Holandská 52 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   14.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Dagmar Čechvalová Jurigovo nám. 7 Bratislava
   Martin Kadleček Bieloruská 12 Bratislava 821 01
   JUDr. .Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava
   Dr. Tomáš Drtina Františkova 903 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Dr. Tomáš Krásny Holandská 52 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   23.01.2001Nové obchodné meno:
   INCOMA Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mišíkova 10 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Dagmar Čechvalová Jurigovo nám. 7 Bratislava
   JUDr. .Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bohumila Tauchmannová Prvosienkova 3 Bratislava 811 02
   22.01.2001Zrušené obchodné meno:
   INCOMA Slovakia - Marketing Research & Consultancy, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. .Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Kadleček Bieloruská 12 Bratislava 821 01
   19.09.2000Nové predmety činnosti:
   organizovanie konferencií a seminárov
   18.09.2000Zrušeny predmety činnosti:
   prieskum trhu
   25.03.1999Noví spoločníci:
   JUDr. .Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava
   24.03.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. .Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava
   Ing. Drahomír Mihálek Sasinkova 11 Bratislava
   Ing. .Ján Plachý Klariská 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. .Ján Plachý Pod rovnicami 3 Bratislava
   31.07.1998Noví spoločníci:
   Martin Kadleček Bieloruská 12 Bratislava 821 01
   JUDr. .Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava
   Ing. Drahomír Mihálek Sasinkova 11 Bratislava
   Ing. .Ján Plachý Klariská 6 Bratislava
   Dr. Tomáš Drtina Františkova 903 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Dr. Tomáš Krásny Holandská 52 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Kadleček Bieloruská 12 Bratislava 821 01
   30.07.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. .Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava
   Ing. Drahomír Mihálek Sasinkova 11 Bratislava
   Ing. .Ján Plachý Klariská 6 Bratislava
   Dr. Tomáš Drtina Františkova 903 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Dr. Tomáš Krásny Holandská 52 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   20.06.1996Nové obchodné meno:
   INCOMA Slovakia - Marketing Research & Consultancy, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   marketingové poradenstvo
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   JUDr. .Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava
   Ing. Drahomír Mihálek Sasinkova 11 Bratislava
   Ing. .Ján Plachý Klariská 6 Bratislava
   Dr. Tomáš Drtina Františkova 903 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Dr. Tomáš Krásny Holandská 52 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. .Ján Plachý Pod rovnicami 3 Bratislava