Utwórz fakturę

RES Integra - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RES Integra
PIN 35692740
TIN 2020861700
Data utworzenia 13 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RES Integra
Pri Starej Prachárni 15
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 45 500 €
Zysk -25 043 €
Kapitał własny -81 025 €
Dane kontaktowe
E-mail resintegra@resintegra.sk
witryna internetowa http://www.augusta.sk
Telefon(y) +421220726646
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 17,497
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,974
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 5,974
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 5,974
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,732
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,303
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,823
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,823
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -1,520
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 6
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 6
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,423
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,985
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,438
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 791
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 791
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 17,497
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -115,870
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 740
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 740
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -98,206
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 828
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -99,034
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -25,043
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 133,367
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 87
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 87
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 133,280
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 45,734
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,734
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 57,346
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,112
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 559
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 646
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 27,883
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 45,500
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 45,500
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 45,500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 55,705
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 63
D. Usług (účtová grupa 51) 25,768
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 29,874
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 21,201
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,559
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,114
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -10,205
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 19,669
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 182
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 182
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -182
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -10,387
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) 14,176
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -25,043
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35692740 TIN: 2020861700
 • Zarejestrowana siedziba: RES Integra, Pri Starej Prachárni 15, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Bc. Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06 13.06.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Bc.Ing. Július Kutáš 6 640 € (100%) Závadská 6 Bratislava 831 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.10.2010Nové sidlo:
   Pri Starej Prachárni 15 Bratislava 3 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Bc. Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 13.06.1996
   27.10.2010Zrušené sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 13.06.1996
   06.02.2007Noví spoločníci:
   Bc.Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06
   05.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Viera Haššová Športová 412 Most pri Bratislave 900 46
   Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06
   23.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 13.06.1996
   22.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06
   20.12.2000Nové sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava 811 08
   19.12.2000Zrušené sidlo:
   Mýtna 2 Bratislava 811 07
   29.01.1999Nové sidlo:
   Mýtna 2 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Mgr. Viera Haššová Športová 412 Most pri Bratislave 900 46
   Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06
   28.01.1999Zrušené sidlo:
   Pražská 27 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Viera Haššová Športová 412 Most pri Bratislave 900 46
   Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06
   13.06.1996Nové obchodné meno:
   RES Integra, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 27 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   lektorská činnosť v oblasti ekonomiky a účtovníctva
   automatizované spracovanie údajov
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Mgr. Viera Haššová Športová 412 Most pri Bratislave 900 46
   Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06