Utwórz fakturę

E.R. Audit - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy E.R. Audit
PIN 35692855
TIN 2020309621
Numer VAT SK2020309621
Data utworzenia 21 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba E.R. Audit
Gagarinova 7/b
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 182 568 €
Zysk 6 622 €
Kapitał 75 010 €
Kapitał własny 12 365 €
Dane kontaktowe
E-mail eraudit@eraudit.sk
Telefon(y) 0232117870
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 74,314
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 23,195
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 22,150
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 22,150
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,045
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 1,045
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 48,844
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 45
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 45
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 29,110
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 28,543
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,543
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 567
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 19,689
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 426
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 19,263
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,275
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,275
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 74,314
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,987
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,062
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,062
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,622
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 55,327
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,406
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 4,447
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,959
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 47,367
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 17,855
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,855
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,049
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,522
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,811
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,130
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,554
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,554
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 176,965
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 182,568
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 176,965
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 103
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 171,000
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,614
D. Usług (účtová grupa 51) 57,556
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 82,383
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 60,188
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 20,672
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,523
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 509
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,073
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,073
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,865
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,568
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 108,795
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,119
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 995
2. Pozostałe koszty (562A) 995
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 124
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,117
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,451
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,829
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,829
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,622
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35692855 TIN: 2020309621 Numer VAT: SK2020309621
 • Zarejestrowana siedziba: E.R. Audit, Gagarinova 7/b, 82103, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Beata Rusová Beckovská 13 Bratislava 821 04 21.06.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Beata Rusová 6 639 € (100%) Beckovská 13 Bratislava 821 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.06.2014Zrušeny spoločníci:
   EMPIRIA CONSULT, a.s. IČO: 35 730 838 Gagarinova 7/b Bratislava 821 03
   28.08.2009Nové sidlo:
   Gagarinova 7/b Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   EMPIRIA CONSULT, a.s. IČO: 35 730 838 Gagarinova 7/b Bratislava 821 03
   27.08.2009Zrušené sidlo:
   Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   EMPIRIA CONSULT, a.s. IČO: 35 730 838 Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   02.05.2003Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti ekonomického poradenstva, vzdelávacej a školiacej činnosti
   02.07.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   01.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Poór , CSc. Obchodná 38 Bratislava 811 06
   02.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Beata Rusová Beckovská 13 Bratislava 821 04
   EMPIRIA CONSULT, a.s. IČO: 35 730 838 Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   01.12.1998Zrušeny spoločníci:
   EMPIRIA, spol. s r.o. IČO: 31 360 378 Lamačská cesta 3 Bratislava 811 04
   Ing. Beata Rusová Beckovská 13 Bratislava 821 04
   06.11.1996Nové predmety činnosti:
   činnosť audítorov
   21.06.1996Nové obchodné meno:
   E.R. Audit, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   EMPIRIA, spol. s r.o. IČO: 31 360 378 Lamačská cesta 3 Bratislava 811 04
   Ing. Beata Rusová Beckovská 13 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Beata Rusová Beckovská 13 Bratislava 821 04
   Ing. Juraj Poór , CSc. Obchodná 38 Bratislava 811 06