Utwórz fakturę

ARMASET - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ARMASET
PIN 35692987
TIN 2020323921
Numer VAT SK2020323921
Data utworzenia 20 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ARMASET
Továrenská 35
90061
Bratislava
Financial information
Zysk -977 €
Kapitał 36 700 €
Kapitał własny 25 444 €
Dane kontaktowe
E-mail profiteam.andrea@gmail.com
Telefon(y) 00347726112, 0347726112
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 36,610
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) -760
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 36,610
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 24,467
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 18,473
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -977
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,143
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,643
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 743
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 900
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 10,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 17
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 17
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -17
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -17
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -977
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015