Utwórz fakturę

Mobilita servis - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Mobilita servis
PIN 35693011
TIN 2020340201
Numer VAT SK2020340201
Data utworzenia 17 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Mobilita servis
Technická 6
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 705 383 €
Zysk 58 259 €
Kapitał 323 278 €
Kapitał własny 176 748 €
Dane kontaktowe
E-mail mobilita.ba@mobilita.sk
witryna internetowa http://www.dopravne-znacenie.sk;http://www.mobilita.sk
Nr(y) faksu 0220909750, 0243635357
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 402,046
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 70,152
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 70,152
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 70,152
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 329,394
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 27,998
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 20,328
3. Produkty (123) - /194/ 1,887
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 5,783
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 156,817
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 150,002
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 150,002
2. Wartość netto kontraktu (316A) 300
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 651
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,864
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 144,579
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,635
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 129,944
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,500
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,500
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 402,046
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 136,469
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 70,907
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 70,907
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,259
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 265,416
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 29,509
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 309
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 29,200
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 224,572
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 58,239
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 58,239
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 106,783
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,336
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,869
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,270
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,075
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,151
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,151
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,184
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 161
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 161
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 700,311
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 705,383
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 30,739
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 179,937
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 489,635
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 1,483
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,589
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 625,313
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 35,723
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 176,158
D. Usług (účtová grupa 51) 203,799
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 173,173
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 121,173
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 42,365
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,635
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,040
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 21,540
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 21,540
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,186
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,694
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 80,070
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 286,114
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,451
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,946
2. Pozostałe koszty (562A) 1,946
O. Walutowe straty (563) 39
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 466
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,443
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 77,627
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 19,368
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 19,368
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 58,259
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35693011 TIN: 2020340201 Numer VAT: SK2020340201
 • Zarejestrowana siedziba: Mobilita servis, Technická 6, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ctibor Kováč Jégého 16999/8 Bratislava 821 08 04.09.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ctibor Kováč 6 639 € (100%) Jégého 16999/8 Bratislava 821 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.02.2012Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
   04.09.2009Noví spoločníci:
   Ing. Ctibor Kováč Jégého 16999/8 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ctibor Kováč Jégého 16999/8 Bratislava 821 08
   03.09.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ctibor Kováč Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Porkert Fándlyho 53 Častá 900 89
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ctibor Kováč Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   24.10.2003Nové sidlo:
   Technická 6 Bratislava 2 821 04
   23.10.2003Zrušené sidlo:
   Hagarova 9 Bratislava 830 04
   25.07.2001Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti dopravných prieskumov, dopravného plánovania a organizácie a riadenia dopravy
   inžinierska činnosť v oblasti dopravných prieskumov, dopravného plánovania a organizácie a riadenia dopravy s výnimkou dopravy
   realizácia vodorovného značenia /zebry, značky, prechody/
   prenájom dopravného značenia a zariadení pre organizáciu a riadenie dopravy
   montáž a servis dopravných značiek na cestách, dialniciach, v obciach a ostatných objektoch
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   výroba dopravných značiek, informačných systémov a dopravných zariadení s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
   reklamná a propagačná činnosť
   projektovanie elektrických zariadení
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
   Noví spoločníci:
   Ing. Ctibor Kováč Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Porkert Fándlyho 53 Častá 900 89
   24.07.2001Zrušeny predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti dopravných prieskumov, dopravného plánovania a organizácie a riadenia dopravy
   inžinierska činnosť v oblasti dopravných prieskumov, dopravného plánovania a organizácie a riadenia dopravy s výnimkou dopravy
   realizácia vodorovného značenia /zebry, značky, prechody/
   prenájom dopravného značenia a zariadení pre organizáciu a riadenie dopravy
   montáž a servis dopravných značiek na cestách, dialniciach, v obciach a ostatných objektoch
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   projektovanie elektrických zariadení
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
   výroba dopravných značiek, informačných systémov a dopravných zariadení s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ctibor Kováč Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Alfonz Lančarič Nezábudkova 40 Bratislava
   Ing. Jozef Porkert Fándlyho 53 Častá 900 89
   Pavol Švítko Romanova 23 Bratislava
   Ing. Jozef Turza Lotyšská 12 Bratislava
   30.05.2000Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
   výroba dopravných značiek, informačných systémov a dopravných zariadení s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
   04.10.1999Nové obchodné meno:
   Mobilita servis, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ctibor Kováč Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Alfonz Lančarič Nezábudkova 40 Bratislava
   Ing. Jozef Porkert Fándlyho 53 Častá 900 89
   Pavol Švítko Romanova 23 Bratislava
   Ing. Jozef Turza Lotyšská 12 Bratislava
   03.10.1999Zrušené obchodné meno:
   A & Mobilita servis, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   ARDOS-CSS, s.r.o IČO: 31 375 839 Lamačská cesta 8 Bratislava 817 14
   Ing. Ctibor Kováč Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Porkert Fándlyho 53 Častá 900 89
   17.06.1996Nové obchodné meno:
   A & Mobilita servis, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hagarova 9 Bratislava 830 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti dopravných prieskumov, dopravného plánovania a organizácie a riadenia dopravy
   inžinierska činnosť v oblasti dopravných prieskumov, dopravného plánovania a organizácie a riadenia dopravy s výnimkou dopravy
   realizácia vodorovného značenia /zebry, značky, prechody/
   prenájom dopravného značenia a zariadení pre organizáciu a riadenie dopravy
   montáž a servis dopravných značiek na cestách, dialniciach, v obciach a ostatných objektoch
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   Noví spoločníci:
   ARDOS-CSS, s.r.o IČO: 31 375 839 Lamačská cesta 8 Bratislava 817 14
   Ing. Ctibor Kováč Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Porkert Fándlyho 53 Častá 900 89
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ctibor Kováč Pečnianska 27 Bratislava 851 01