Utwórz fakturę

IROX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IROX
PIN 35693053
TIN 2020923223
Numer VAT SK2020923223
Data utworzenia 10 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IROX
Jamnického 18
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 27 600 €
Zysk -263 €
Kapitał 60 087 €
Kapitał własny 13 147 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0265316190
Telefon(y) kom. +421903449234
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 23,235
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,147
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,147
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,147
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 20,624
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,567
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 17
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 3,550
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 10,006
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 9,817
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,817
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 189
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,051
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,308
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -257
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 464
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 464
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 23,235
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,883
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 342
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 342
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 6,165
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,165
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -263
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,352
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,274
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 1,274
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,061
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,517
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,517
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,374
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 948
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,222
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,017
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,017
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 27,600
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 25,799
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 1,800
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,490
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,050
D. Usług (účtová grupa 51) 4,951
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,628
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,009
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,562
4. Koszty społeczne (527, 528) 57
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 708
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,765
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,765
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 388
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,110
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 17,598
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,413
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,007
2. Pozostałe koszty (562A) 1,007
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,406
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,413
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 697
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -263
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35693053 TIN: 2020923223 Numer VAT: SK2020923223
 • Zarejestrowana siedziba: IROX, Jamnického 18, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Irena Pundjáková Jamnického 18 Bratislava 841 05 10.06.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Irena Pundjáková 6 639 € (100%) Jamnického 18 Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Irena Pundjáková Jamnického 18 Bratislava 841 05
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Irena Pundjáková Jamnického 18 Bratislava 841 05
   10.06.1996Nové obchodné meno:
   IROX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jamnického 18 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Irena Pundjáková Jamnického 18 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Irena Pundjáková Jamnického 18 Bratislava 841 05