Utwórz fakturę

RENTABIL DAT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy RENTABIL DAT
PIN 35693274
TIN 2020916854
Data utworzenia 26 czerwiec 1996
Company category Komanditná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba RENTABIL DAT
Vranovská 6
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 27 357 €
Zysk 124 €
Kapitał 29 960 €
Kapitał własny 9 175 €
Dane kontaktowe
E-mail rentabil@nextra.sk
Telefon(y) 0263810252, 0263810257
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,683
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 21,561
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,023
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,034
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 25,683
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,299
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 3,486
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 3,486
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 432
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 5,257
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 124
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,384
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 236
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 16,148
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,044
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,174
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,930
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 27,357
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 27,357
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 27,142
C. Usług (účtová grupa 51) 3,073
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 14,785
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 20
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 6,033
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,231
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 215
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 24,284
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 92
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 92
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -91
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 124
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 124
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • PIN :35693274 TIN: 2020916854
 • Zarejestrowana siedziba: RENTABIL DAT, Vranovská 6, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 czerwiec 1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Magdaléna Rebrová 0 € (0%) Heyrovského 6 Bratislava 841 03
  RENTABIL BRATISLAVA, spol. s r.o., 0 € (0%) Vranovská 6 Bratislava 851 01
  Ing. Martin Rebro 0 € (0%) Slovinec 54 Bratislava 841 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.01.2004Noví spoločníci:
   komplementár RENTABIL BRATISLAVA, spol. s r.o., IČO: 31 384 889 Vranovská 6 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   RENTABIL BRATISLAVA, spol. s r.o., Vranovská 6 Bratislava 851 01
   25.04.2000Noví spoločníci:
   komanditista Ing. Martin Rebro Slovinec 54 Bratislava 841 07
   25.04.1997Nové sidlo:
   Vranovská 6 Bratislava 851 01
   26.06.1996Nové obchodné meno:
   RENTABIL DAT, k.s.
   Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   daňové poradenstvo
   Noví spoločníci:
   komanditista Ing. Magdaléna Rebrová Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   komplementári