Utwórz fakturę

MACROFLEX SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.03.2016
Basic information
Nazwa firmy MACROFLEX SLOVAKIA
PIN 35693347
TIN 2020355931
Numer VAT SK2020355931
Data utworzenia 13 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MACROFLEX SLOVAKIA
Mikovíniho 4/217
91701
Trnava
Financial information
Sprzedaż i dochody 353 793 €
Zysk 18 689 €
Kapitał 127 881 €
Kapitał własny 30 927 €
Dane kontaktowe
E-mail macroflex@macroflex.sk
Telefon(y) 0245248181, 0245925045, 0335936054, 0335936159, 0335936237, 0245248185
Date of updating data: 21.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 19,634
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 19,634
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 19,634
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 98,864
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 22,083
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 994
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 54,561
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 118,498
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 49,616
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 23,624
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 18,689
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68,882
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,503
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 65,387
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 21,225
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,035
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,365
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,762
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,992
Date of updating data: 21.03.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 353,793
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 337,622
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 15,996
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 175
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 330,640
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 242,026
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,719
C. Usług (účtová grupa 51) 37,478
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 30,328
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,034
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 6,615
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,440
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 23,153
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 62,395
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 3
X. Interesu dochód (662) 3
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,250
M. Koszty oprocentowania (562) 312
N. Walutowe straty (563) 9
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,929
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,247
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 19,906
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,217
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 18,689
Date of updating data: 21.03.2016
Date of updating data: 21.03.2016
 • PIN :35693347 TIN: 2020355931 Numer VAT: SK2020355931
 • Zarejestrowana siedziba: MACROFLEX SLOVAKIA, Mikovíniho 4/217, 91701, Trnava
 • Data utworzenia: 13 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Zoroslav Potrok 538 Dolné Orešany 919 02 13.06.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Zoroslav Potrok 4 315 € (65%) Dolné Orešany 919 02
  Ing. Jaromír Bílý 2 324 € (35%) Javorová 129 Dolní Břežany, Lhota 252 41 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.03.2016Nové sidlo:
   Mikovíniho 4/217 Trnava 917 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaromír Bílý Javorová 129 Dolní Břežany, Lhota 252 41 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Zoroslav Potrok 538 Dolné Orešany 919 02 Vznik funkcie: 13.06.1996
   11.07.2002Noví spoločníci:
   Zoroslav Potrok 538 Dolné Orešany 919 02
   13.06.1996Nové obchodné meno:
   MACROFLEX SLOVAKIA s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   šitie a lepenie technických tkanín
   zámočníctvo
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ