Utwórz fakturę

EXPO DISPLAY SERVICE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EXPO DISPLAY SERVICE
PIN 35693355
TIN 2020323657
Numer VAT SK2020323657
Data utworzenia 26 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EXPO DISPLAY SERVICE
Stará Vajnorská 11
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 383 351 €
Zysk 92 331 €
Kapitał 205 320 €
Kapitał własny 179 195 €
Dane kontaktowe
E-mail info@expodisplayservice.sk
Telefon(y) 0243330025, 0243634825, 0243634824
Nr(y) faksu 0243330025
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 212,175
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 13,943
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 13,943
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,943
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 198,131
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 37,105
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 37,105
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 45,572
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 45,572
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45,572
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 115,454
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 496
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 114,958
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 101
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 101
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 212,175
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 183,761
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 2,862
2. Inne fundusze (427, 42X) 2,862
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 81,929
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 81,929
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 92,331
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,414
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 28,054
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 18,494
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,494
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,560
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 360
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 360
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 0
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 383,351
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 264,652
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 0
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 118,699
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 260,048
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 132,673
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,842
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 0
D. Usług (účtová grupa 51) 112,643
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 0
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 0
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 0
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 0
4. Koszty społeczne (527, 528) 0
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 562
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,328
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,328
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 0
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 0
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 123,303
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 130,193
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 0
2. Dochód z papierów wartościowych i udziałów w соразмерных udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (665) 0
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
X.1. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych od podmiotów powiązanych (666A) 0
2. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych w proporcjonalnego udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (666A) 0
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 0
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 7
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 0
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,648
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
L. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 0
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 0
2. Pozostałe koszty (562A) 0
O. Walutowe straty (563) 344
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 0
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,304
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,633
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 119,670
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 27,339
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 27,339
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 0
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 92,331
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35693355 TIN: 2020323657 Numer VAT: SK2020323657
 • Zarejestrowana siedziba: EXPO DISPLAY SERVICE, Stará Vajnorská 11, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Patrik Veľký Vinohrady 213 Rajhrad 664 61 Česká republika 26.06.1998
  Denisa Veľká Vinohrady 213 Rajhrad 664 61 Česká republika 26.06.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Patrik Veľký 3 320 € (50%) Vinohrady 213 Rajhrad 664 61 Česká republika
  Denisa Veľká 3 320 € (50%) Vinohrady 213 Rajhrad 664 61 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.08.2013Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 11 Bratislava 831 04
   23.08.2013Zrušené sidlo:
   Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   14.04.2005Nový štatutárny orgán:
   Patrik Veľký Vinohrady 213 Rajhrad 664 61 Česká republika Vznik funkcie: 26.06.1998
   Denisa Veľká Vinohrady 213 Rajhrad 664 61 Česká republika Vznik funkcie: 26.06.1998
   13.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Denisa Veľká Bzvícka 12 Bratislava
   Patrik Veľký Bzovická 12 Bratislava
   26.11.1998Noví spoločníci:
   Patrik Veľký Vinohrady 213 Rajhrad 664 61 Česká republika
   Denisa Veľká Vinohrady 213 Rajhrad 664 61 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Denisa Veľká Bzvícka 12 Bratislava
   Patrik Veľký Bzovická 12 Bratislava
   25.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Denisa Klimentová Osuského 38 Bratislava
   Patrik Veľký Osuského 38 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Denisa Klimentová Osuského 38 Bratislava
   Patrik Veľký Osuského 38 Bratislava
   26.06.1996Nové obchodné meno:
   EXPO DISPLAY SERVICE spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   výstavníctvo
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Denisa Klimentová Osuského 38 Bratislava
   Patrik Veľký Osuského 38 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Denisa Klimentová Osuského 38 Bratislava
   Patrik Veľký Osuského 38 Bratislava