Utwórz fakturę

QUAZAR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy QUAZAR
PIN 35693525
TIN 2020340256
Numer VAT SK2020340256
Data utworzenia 21 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba QUAZAR
Zátišie 10
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 845 860 €
Zysk 6 636 €
Kapitał 606 756 €
Kapitał własny 107 499 €
Dane kontaktowe
E-mail quazar@quazar.sk
Telefon(y) 0244457018, 0244459833, 0903445100
Telefon(y) kom. 0903445100
Nr(y) faksu 0244461154
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 409,874
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 38,921
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 38,921
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 38,921
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 356,997
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 344,395
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 344,285
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 344,285
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 110
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,602
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,413
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,189
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13,956
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,331
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 11,625
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 409,874
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 114,135
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,262
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,262
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 98,598
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 98,774
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -176
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,636
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 295,739
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,543
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,543
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 290,009
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 109,333
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 109,333
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 168,365
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,790
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,669
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,852
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,187
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,187
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 829,877
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 845,860
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 829,877
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 10,211
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,772
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 835,461
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 282,142
D. Usług (účtová grupa 51) 411,219
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 92,583
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 64,540
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 22,249
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,794
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,735
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 31,351
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 31,351
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,079
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,352
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,399
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 136,516
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 885
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 883
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -883
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,516
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,636
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35693525 TIN: 2020340256 Numer VAT: SK2020340256
 • Zarejestrowana siedziba: QUAZAR, Zátišie 10, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dušan Bajdich Halašova 36/A Bratislava 831 03 21.06.1996
  Ondrej Kolimár Legionárska 27 Bratislava 831 04 30.01.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dušan Bajdich 3 319 € (50%) Halašova 36/A Bratislava 831 03
  Ondrej Kolimár 3 319 € (50%) Legionárska 27 Bratislava 831 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.08.2007Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   inžinierska činnosť - obstarávacia činnosť v stavebníctve
   30.10.2003Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
   Noví spoločníci:
   Dušan Bajdich Halašova 36/A Bratislava 831 03
   Ondrej Kolimár Legionárska 27 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Bajdich Halašova 36/A Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 21.06.1996
   Ondrej Kolimár Legionárska 27 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 30.01.1998
   29.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Dušan Bajdich Riazanská 50 Bratislava 831 03
   Roman Hyža Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ondrej Kolimár Križková 6 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Bajdich Riazanská 50 Bratislava 831 03
   Roman Hyža Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ondrej Kolimár Križková 6 Bratislava 811 04
   20.09.2001Nové sidlo:
   Zátišie 10 Bratislava 831 03
   19.09.2001Zrušené sidlo:
   Riazanská 50 Bratislava 831 03
   02.12.1998Noví spoločníci:
   Dušan Bajdich Riazanská 50 Bratislava 831 03
   Roman Hyža Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ondrej Kolimár Križková 6 Bratislava 811 04
   01.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Dušan Bajdich Riazanská 50 Bratislava 831 03
   Roman Hyža Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ondrej Kolimár Križková 6 Bratislava 811 04
   16.03.1998Noví spoločníci:
   Dušan Bajdich Riazanská 50 Bratislava 831 03
   Roman Hyža Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ondrej Kolimár Križková 6 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ondrej Kolimár Križková 6 Bratislava 811 04
   15.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Dušan Bajdich Riazanská 50 Bratislava 831 03
   Roman Hyža Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   21.06.1996Nové obchodné meno:
   QUAZAR s.r.o.
   Nové sidlo:
   Riazanská 50 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   nákup, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností
   elektroinštalácie
   zámočníctvo a zváračské práce
   Noví spoločníci:
   Dušan Bajdich Riazanská 50 Bratislava 831 03
   Roman Hyža Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Bajdich Riazanská 50 Bratislava 831 03
   Roman Hyža Andrusovova 7 Bratislava 851 01