Utwórz fakturę

RST ROLETY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RST ROLETY
PIN 35693541
TIN 2020340267
Numer VAT SK2020340267
Data utworzenia 21 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RST ROLETY
Račianske Mýto 1/C
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 306 123 €
Zysk -103 167 €
Kapitał 2 218 370 €
Kapitał własny -37 525 €
Dane kontaktowe
E-mail rstrolety@rstrolety.sk
Telefon(y) 0244441786, 0244638497, 0244638498, 0387608033, 0907366048, 0387606114
Nr(y) faksu 0244441786
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,102,320
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,860,761
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 25,000
A.I.1. Капитализированные koszty rozwoju (012) - /072, 091A/ 25,000
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,744,310
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 511,293
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 732,801
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 218,877
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 30,941
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 250,398
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 91,451
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 91,451
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 240,394
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 155,186
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 64,646
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 54,033
3. Produkty (123) - /194/ 36,507
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 16,751
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 10,395
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,395
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,356
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 68,457
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,879
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 64,578
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,165
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,165
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,102,320
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -140,691
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 555,429
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,262
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,262
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -602,854
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 350,835
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -953,689
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -103,167
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,242,671
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,213,123
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 2,211,851
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,272
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 21,300
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,330
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,330
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 109
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,055
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,596
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,210
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,248
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,248
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 340
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 340
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 306,123
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 61,171
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 267,573
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,119
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -32,143
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,639
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,764
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 409,541
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 27,934
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 76,839
D. Usług (účtová grupa 51) 54,336
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 128,829
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 93,089
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 32,054
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,686
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,448
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 52,778
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 52,778
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 48,043
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,463
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,871
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -103,418
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 141,611
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,720
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,720
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1,720
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 243
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 242
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,477
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -101,941
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,226
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,226
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -103,167
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35693541 TIN: 2020340267 Numer VAT: SK2020340267
 • Zarejestrowana siedziba: RST ROLETY, Račianske Mýto 1/C, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Kamrla L. Svobodu 58 Bratislava 811 02 13.10.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jozef Kamrla 6 507 € (49%) L. Svobodu 58 Bratislava 811 02
  Spoločnosť RST Rolladen - Sonnennschutz - Kunstoffenster GmbH 6 773 € (51%) SRN
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.11.2008Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kamrla L.Svobodu 58 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kamrla L. Svobodu 58 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 13.10.2008
   12.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Kamrla L. Svobodu 58 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Kamrla L.Svobodu 58 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 07.02.2005
   17.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Kamrla L.Svobodu 58 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 07.02.2005
   16.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kamrla L. Svobodu 58 Bratislava 811 02
   26.01.2005Nové predmety činnosti:
   výroba a montáž roletových skríň a roliet v rozsahu voľnej živnosti
   výroba a montáž produktov z drevocementovej hmoty v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Tomáš Kamrla L. Svobodu 58 Bratislava 811 02
   13.02.2003Nové sidlo:
   Račianske Mýto 1/C Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
   sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
   poradenská činnosť v oblasti nákupu, predaja tovarov a služieb
   prenájom strojov a zariadení
   montáž, oprava, údržba roliet a markíz
   12.02.2003Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   12.02.1999Noví spoločníci:
   Spoločnosť RST Rolladen - Sonnennschutz - Kunstoffenster GmbH Salzweg SRN
   11.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Spoločnosť RST Rolladen - Sonnennschutz - Kunstoffenster GmbH Salzweg SRN
   29.04.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kamrla L. Svobodu 58 Bratislava 811 02
   28.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kamrla L. Svobodu 58 Bratislava 811 02
   21.06.1996Nové obchodné meno:
   RST ROLETY s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľností
   Noví spoločníci:
   Spoločnosť RST Rolladen - Sonnennschutz - Kunstoffenster GmbH Salzweg SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Kamrla L. Svobodu 58 Bratislava 811 02