Utwórz fakturę

ADRIAN INTERNACIONAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ADRIAN INTERNACIONAL
PIN 35693550
TIN 2020349782
Data utworzenia 17 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ADRIAN INTERNACIONAL
M. Marečka 7
84108
Bratislava
Financial information
Zysk -2 069 €
Kapitał 830 €
Kapitał własny -24 829 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 12,450
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,444
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 12,444
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,444
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 12,450
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -26,898
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 431
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 431
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -31,899
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,286
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -35,185
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,069
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,348
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 33
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 33
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 30,728
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,054
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,054
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 27,142
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 532
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,587
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 946
D. Usług (účtová grupa 51) 5
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 52
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 889
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 889
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -946
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 643
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 643
2. Pozostałe koszty (562A) 643
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -643
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,589
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,069
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35693550 TIN: 2020349782
 • Zarejestrowana siedziba: ADRIAN INTERNACIONAL, M. Marečka 7, 84108, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mario Konti M.Marečka 7 Bratislava 841 08 31.08.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mario Konti 13 280 € (100%) M.Marečka 7 Bratislava 841 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.10.2005Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie pražiarne kávy
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   čistiace a upratovacie práce
   osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
   prípravné práce pre stavby - výkopové, zemné a búracie práce
   06.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Silvana Milovanovič 4. júla 10 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   31.08.2005Noví spoločníci:
   Mario Konti dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   Mario Konti M.Marečka 7 Bratislava 841 08
   30.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Mirsad Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mirsad Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   Silvana Milovanovič 4. júla 10 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   11.10.1999Noví spoločníci:
   Silvana Milovanovič 4. júla 10 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   Mirsad Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   10.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Silvana Milovanovič 4. júla 10 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   Husejn Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Palkovičova 11 Bratislava
   Mirsad Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Husejn Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Palkovičova 11 Bratislava
   15.10.1997Noví spoločníci:
   Silvana Milovanovič 4. júla 10 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   Husejn Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Palkovičova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Husejn Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Palkovičova 11 Bratislava
   Silvana Milovanovič 4. júla 10 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   14.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Silvana Milovanovič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   17.06.1996Nové obchodné meno:
   ADRIAN INTERNACIONAL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   M. Marečka 7 Bratislava 841 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   sprostredkovanie a poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Silvana Milovanovič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   Mirsad Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mirsad Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava