Utwórz fakturę

ASIR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ASIR
PIN 35693657
TIN 2020355898
Numer VAT SK2020355898
Data utworzenia 28 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ASIR
Planckova 1
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 49 773 €
Zysk -132 786 €
Kapitał 5 605 910 €
Kapitał własny 470 381 €
Dane kontaktowe
E-mail fratrikova@alibabacentrum.sk
Telefon(y) 0265411371
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,715,189
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,626,824
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,626,824
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,572,000
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 941,551
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 127,119
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,986,154
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 69,453
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 163
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 163
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 163
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 69,199
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 67,761
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 67,761
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,438
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 91
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 102
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -11
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 18,912
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 18,912
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,715,189
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 337,596
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 331,939
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 331,939
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 232,358
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 199
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 199
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -94,114
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 37,472
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -131,586
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -132,786
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,377,593
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 145,917
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 145,917
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 560,612
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,671,064
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 254,360
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 254,360
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,416,351
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 353
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 49,773
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 49,773
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 43,233
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,540
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 154,521
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 21,056
D. Usług (účtová grupa 51) 18,554
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 353
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 98,034
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 98,034
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,524
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -104,748
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,623
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 28,038
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 27,855
2. Pozostałe koszty (562A) 27,855
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 183
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -28,038
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -132,786
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -132,786
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015