Utwórz fakturę

MODI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MODI
PIN 35693771
TIN 2020323800
Numer VAT SK2020323800
Data utworzenia 20 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MODI
Živnostenská 2
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 085 €
Zysk -3 760 €
Kapitał 14 751 €
Kapitał własny -106 543 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0250213440, 0917924176
Telefon(y) kom. 0917924176
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,388
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 11,401
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,280
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 172
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 250
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 13,388
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -110,303
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -113,847
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,760
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 123,691
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 48,030
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 57,388
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,076
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 908
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,304
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,100
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 18,273
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 5,085
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 4,166
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 919
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 7,490
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,419
C. Usług (účtová grupa 51) 3,961
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 5,710
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 344
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) -5,257
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 313
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -2,405
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -2,214
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 395
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 395
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -395
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -2,800
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -3,760
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35693771 TIN: 2020323800 Numer VAT: SK2020323800
 • Zarejestrowana siedziba: MODI, Živnostenská 2, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Vladimír Takáč Nové záhrady VII 16 Bratislava 821 05 13.02.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Vladimír Takáč 6 640 € (100%) Nové záhrady VII 16 Bratislava 821 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.04.2013Noví spoločníci:
   Vladimír Takáč Nové záhrady VII 16 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Takáč Nové záhrady VII 16 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 13.02.2013
   03.04.2013Zrušeny spoločníci:
   Juraj Slivka Jána Poničana 9 Bratislava
   JUDr. Barbora Pláteníková Hrebendova 9/A Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Barbora Pláteníková Hrebendova 9/A Bratislava 811 02
   Juraj Slivka Jána Poničana 9 Bratislava
   21.07.2005Zrušeny predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   01.12.2003Noví spoločníci:
   JUDr. Barbora Pláteníková Hrebendova 9/A Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Barbora Pláteníková Hrebendova 9/A Bratislava 811 02
   30.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Barbora Gálová Zrínskeho 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Barbora Gálová Zrínskeho 9 Bratislava
   27.03.2002Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   montáž nábytku
   upratovacie práce
   záhradkárske a sadovnícke práce
   nákladná cestná doprava
   19.09.2001Nové sidlo:
   Živnostenská 2 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   reklama a propagácia v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   inžinierska činnosť v stavebníctve okrem vybraných činností v stavebníctve
   leasing strojov, zariadení a automobilov
   požičovňa náradia, strojov, zariadení, športových potrieb, lodí, automobilov a príslušenstva, automobilových prívesov
   Noví spoločníci:
   Mgr. Barbora Gálová Zrínskeho 9 Bratislava
   Juraj Slivka Jána Poničana 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Barbora Gálová Zrínskeho 9 Bratislava
   Juraj Slivka Jána Poničana 9 Bratislava
   18.09.2001Zrušené sidlo:
   Vysoká 25 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan Baďura Pribišova 31 Bratislava
   Ing. Milan Belanec Stavbárska 44 Bratislava
   Ing. Tomáš Gál Straková 3 Bratislava
   Vladimír Takáč Pifflova 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Gron Lány 577/12 Partizánske
   12.06.1998Nové obchodné meno:
   MODI s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vysoká 25 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Štefan Baďura Pribišova 31 Bratislava
   Ing. Milan Belanec Stavbárska 44 Bratislava
   Ing. Tomáš Gál Straková 3 Bratislava
   Vladimír Takáč Pifflova 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Gron Lány 577/12 Partizánske
   11.06.1998Zrušené obchodné meno:
   VERTIKAL SLOVAKIA INTERIER, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   SLOVAKIA INTERIER, s.r.o IČO: 31 385 168 Sabinovská 8 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Baďura Mesačná 1 Bratislava
   Ing. Milan Belanec Stavbárska 44 Bratislava
   Ing. Tomáš Gál Straková 3 Bratislava
   Vladimír Takáč Pifflova 9 Bratislava
   26.01.1998Noví spoločníci:
   SLOVAKIA INTERIER, s.r.o IČO: 31 385 168 Sabinovská 8 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Belanec Stavbárska 44 Bratislava
   Ing. Tomáš Gál Straková 3 Bratislava
   Vladimír Takáč Pifflova 9 Bratislava
   25.01.1998Zrušeny spoločníci:
   SLOVAKIA INTERIER, s.r.o IČO: 31 385 168 Sabinovská 8 Bratislava 821 01
   Mgr. Michal Jalčovik Donnerova 717/13 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Michal Jalčovik Donnerova 717/13 Bratislava 841 05
   20.06.1996Nové obchodné meno:
   VERTIKAL SLOVAKIA INTERIER, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu a reklamy
   výroba a montáž žaluzií
   Noví spoločníci:
   SLOVAKIA INTERIER, s.r.o IČO: 31 385 168 Sabinovská 8 Bratislava 821 01
   Mgr. Michal Jalčovik Donnerova 717/13 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Baďura Mesačná 1 Bratislava
   Mgr. Michal Jalčovik Donnerova 717/13 Bratislava 841 05