Utwórz fakturę

EKUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EKUS
PIN 35693819
TIN 2020892577
Data utworzenia 25 czerwiec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EKUS
Žižkova 30/A
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 736 €
Zysk 1 185 €
Kapitał 5 377 €
Kapitał własny 5 195 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,069
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 64
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 64
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 64
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,905
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,905
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,135
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 770
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 100
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 100
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,069
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,380
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,108
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,108
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,185
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,164
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,144
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 500
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 520
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 525
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 525
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 11,736
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,736
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 11,736
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,216
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,140
D. Usług (účtová grupa 51) 1,457
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,559
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,125
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,288
4. Koszty społeczne (527, 528) 146
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 60
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 60
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,520
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,139
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 82
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -79
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,441
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 256
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 256
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,185
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4228309.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35693819 TIN: 2020892577
 • Zarejestrowana siedziba: EKUS, Žižkova 30/A, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 czerwiec 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Anna Opartyová konateľ Žižkova 30/A Bratislava 811 02 25.06.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Anna Opartyová 6 639 € (100%) Žižkova 30/A Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.12.2005Nové sidlo:
   Žižkova 30/A Bratislava 811 02
   20.12.2005Zrušené sidlo:
   Gelnická 22 Bratislava 831 06
   21.03.2003Nové obchodné meno:
   EKUS, s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Anna Opartyová Žižkova 30/A Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Opartyová - konateľ Žižkova 30/A Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 25.06.1996
   20.03.2003Zrušené obchodné meno:
   EKUS, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Macháčová Tbiliská 25 Bratislava 831 06
   Ing. Anna Opartyová Gelnická 22 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Opartyová Gelnická 22 Bratislava 831 06
   07.02.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   06.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľudmila Macháčová Tbiliská 25 Bratislava 831 06
   01.03.1999Noví spoločníci:
   Ľudmila Macháčová Tbiliská 25 Bratislava 831 06
   Ing. Anna Opartyová Gelnická 22 Bratislava 831 06
   28.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Jusková Bzovická 22 Bratislava 851 07
   Ľudmila Macháčová Tbiliská 25 Bratislava 831 06
   Ing. Anna Opartyová Gelnická 22 Bratislava 831 06
   Eva Zdráhalová Strečnianska 12 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Jusková Bzovická 22 Bratislava 851 07
   Eva Zdráhalová Strečnianska 12 Bratislava 851 07
   25.06.1996Nové obchodné meno:
   EKUS, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Gelnická 22 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej činnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   vedenie účtovníctva
   činnosť ekonomických a organizačných porad
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Jusková Bzovická 22 Bratislava 851 07
   Ľudmila Macháčová Tbiliská 25 Bratislava 831 06
   Ing. Anna Opartyová Gelnická 22 Bratislava 831 06
   Eva Zdráhalová Strečnianska 12 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eva Jusková Bzovická 22 Bratislava 851 07
   Ľudmila Macháčová Tbiliská 25 Bratislava 831 06
   Ing. Anna Opartyová Gelnická 22 Bratislava 831 06
   Eva Zdráhalová Strečnianska 12 Bratislava 851 07